Kansalaisaloite ulkomaalaisten rikoksentekijöiden karkotusten lisäämiseksi

kansalaisaloite

Suomessa oleskeluluvalla oleskeleva kolmannen maan (ei EU) kansalainen voidaan karkottaa maasta, jos hänen on todettu syyllistyneen rikokseen,
josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta, tai jos hän on syyllistynyt toistuvasti rikoksiin.
Tuomitulla rangaistuksen lajilla ei ole merkitystä, joten rangaistus voi olla ehdoton tai ehdollinen vankeusrangaistus tai sakkorangaistus.

EU:n kansalaisten rikosperusteinen karkottamiskynnys on huomattavasti korkeampi kuin kolmannen maan kansalaisten.
Karkottaminen on mahdollista ainoastaan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä vakavista syistä.
Kyse on tällöin tyypillisesti törkeistä rikoksista kuten vakavista väkivalta-, seksuaali- ja huumausainerikoksista.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta riippumatta aina.
Poikkeus tehtäisiin vain niissä tapauksissa, joissa karkotus “varmuudella” rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia.

Tällä hetkellä maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskeleva ulkomaalainen,

1) joka oleskelee maassa ilman vaadittavaa passia, viisumia tai oleskelulupaa;

2) joka lyhyen maassa oleskelun aikana on saattanut itsensä kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään;

3) joka on syyllistynyt rikokseen, josta säädetty rangaistus on vähintään yksi vuosi vankeutta, tai joka on toistuvasti syyllistynyt rikoksiin;

4) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; tai

5) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusti olettaa ryhtyvän sabotaasiin,
vakoiluun, laittomaan tiedustelutoimintaan taikka Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan.

Viime aikojen paljon huomiota saaneet rikostapaukset, joissa tekijöinä on ollut ulkomaalaisia- tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä,
ovat herättäneet vilkasta keskustelua aiheesta ja kansalaisaloitteeseen on tullut huomattavan paljon kannatuksia.
Todennäköistä onkin että 50 000 kannatuksen raja meneekin rikki ennen Toukokuun viidennen päivän aikarajaa.

Lähteitä:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/970

Ulkomaalaislaki

http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste20084/maastakarkottaminenrikostenseuraamuksena.html

Keskustelua aiheesta:

http://www.murha.info/phpbb2/viewtopic.php?f=10&t=18495

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

``