SDP

Tänne keskustelut politiikasta siihen liittyvästä korruptiosta yms.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

Avatar
Rescuer
Sherlock Holmes
Viestit: 3410
Liittynyt: Ti Heinä 08, 2008 8:15 pm

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Rescuer » To Syys 20, 2018 5:15 am

Kummasti Tiitinen ei edes mainitse Tuomiojaa. Tosin tuskin kukaan yllättyisi, että Erkin nimi listalla komeilisi.
Mitä enemmän vihreitä hymiöitä, sitä heikommat argumentit.
Eräässä entisessä hallituspuolueessa oltiin erittäin kiinnostuneita uusista pilvipalveluista. Sitten joku kertoi heille, ettei pilvipalveluilla ole mitään tekemistä kannabiksen kanssa...

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » Su Joulu 09, 2018 9:24 pm

Eduskuntavaalit ovat jo melkein ovella, joten palautetaan mieleen SDP:n salainen hanke:
SDP:n salainen muistio paljastaa: Jos demarit pääsevät halli­tuk­seen, maahan­pyr­ki­jöille koittaa kissan­päivät – jopa rikol­liset saavat jäädä Suomeen!

Suomen Uutiset sai haltuunsa SDP:n maahanmuuttotyöryhmän salaisen muistion, jossa esitetään radikaaleja muutoksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Muistio on laadittu tukemaan demareiden eduskuntavaalikampanjaa ensi vuonna.

Salaisen muistion mukaan SDP suunnittelee kokonaisvaltaista uudistusta Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Eilen sunnuntaina 27.5. päivätyn muistion ovat laatineet varatuomari Peter Saramo sekä tasa-arvotutkija Marianne Laxén.

Muistio on otsikoitu: SDP:n maahanmuuttotyöryhmän vaalitavoitteet kevään 2019 eduskuntavaaleihin, joten muistiosta selviää, millaista maahanmuuttopolitiikkaa demarit ajaisivat seuraavassa hallituksessa, jos olisivat siinä mukana.

Muistiossa on yhteensä kuusi lukua, joissa tavoitteet on kirjattu auki lyhyen selostuksen tukemana.

Humanitaarista maahanmuuttoa tehostettava

SDP:n tavoitteena on ensinnäkin pakolaiskiintiön nostaminen sekä työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan korvaaminen kotoutusedellytykset huomioon ottavalla kiintiöjärjestelmällä.

Muistiossa esitetään seuraavia toimenpiteitä, jotta maahanmuuton mahdollisuuksista olisi hyötyä:

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan, jotta mm. työperäinen maahanmuutto ja kotoutus voivat toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla humanitaarisen maahanmuuton järjestelmää tulee tehostaa ja saattaa perustuslain arvojen mukaiseksi.

Muistiosta ei käy ilmi, mitä humanitaarisen maahanmuuton järjestelmän tehostaminen käytännössä tarkoittaa. Kyseeseen tullee todennäköisesti lisärahoituksen osoittaminen.

Ei halua poistaa maasta edes rikollisia

SDP haluaa puuttua välittömästi turvapaikkajärjestelmän ja palautusten akuutteihin ongelmiin. Demareiden keino ongelmien selvittämiseksi olisi kuitenkin se, että entistä useampi rikoksia tehnyt ulkomaalainen saisi jäädä Suomeen:

Muiden kuin vakaviin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden maasta poistamiset jäädytetään kunnes valtioneuvoston nimeämä riippumaton taho on arvioinut heidän tapauksensa uudelleen.

Ilmeisesti pikkurötöstelijöiden, kuten kioskiin murtautujien, ahdistelijoiden ja varkaiden asema siis ainakin kohentuisi SDP:n menetelmillä. Muistiosta ei käy ilmi, kuinka vakava rikoksen tulee demarien mielestä olla, jotta teko antaisi aihetta myös maasta poistamiselle.

Rikoksia tehneille ulkomaalaisille on muistiossa tarjolla vielä yksi lusikallinen makoisaa demarihunajaa:

Samalla avataan näille henkilöille mahdollisuus hakea oleskelulupa muulla perusteella, esimerkiksi työntekijöinä.

Maasta poistamisen edellytysten arviointi pois tuomioistuimilta

Riidanalaiset maasta poistamiset saattavat johtaa oikeudenkäyntien kierteeseen. SDP haluaa nopeuttaa prosessia siten, että tapausten arviointi riippumattomissa tuomioistuimissa jäisi pois ja arviointi tehtäisiin jatkossa viranomaismenettelynä.

SDP:n salaisen muistion mukaan tämä uudistus ei edellyttäisi lakiuudistusta. Puolueen suunnitelmissa kuvioon astuisivat tässä vaiheessa erityiset valtioneuvoston selvitysmiehet:

Riidanalaisten maasta poistamisten arviointi voidaan toteuttaa hallintomenettelylain tarkoittamana itseoikaisuna. Itseoikaisumenettely käynnistyy, jos valtioneuvoston selvitysmies havaitsee tähän olevan aihetta.

Tarvittava selvitysmiesten lukumäärä, toimivalta, pätevyysedellytykset sekä palkkauksen perusteet eivät käy ilmi muistiosta:

Määräaikaisten tai palkkiota saavien selvitysmiesten lukumäärä ja kustannus selvitettävä.

Pikkurötöstelijöille konsulttiapua

SDP tahtoo hallitusohjelmaan erillisen kirjauksen, jonka mukaan pikkurötöstelijät saavat jatkossa jäädä maahan.

Tällaisia henkilöitä avustaisi jatkossa palkattu konsultti, jonka tehtävänä olisi löytää hallinnollisia menettelyvirheitä tai muita erityissyitä, joiden vuoksi henkilölle voitaisiin myöntää jollakin perusteella oleskelulupa:

Hallitus jäädyttää toistaiseksi muiden kuin vakavasta rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten maasta poistamiset. Hallitus nimittää [lukumäärä] henkilöä tutustumaan konsultteina jokaiseen maasta poistamista koskevaan tapaukseen. Konsultin löytäessä syytä epäillä maasta poistamisen aiheellisuutta joko menettelyn puutteiden tai tärkeiden inhimillisten syiden vuoksi tai siksi, että asianomaiselle voidaan myöntää jollakin perusteella oleskelulupa, maahanmuuttovirasta ryhtyy kielteisen päätöksen muuttamiseen itseoikaisuna.

Päätösvallan siirtoa Suomelta EU:lle

Puolueen linjauksista selviää, että SDP haluaa merkittävää päätösvallan siirtoa Suomelta EU:lle.

Suomen Uutisten haltuunsa saamassa muistiossa haikaillaan jopa EU-jäsenvaltioiden yhteistä turvapaikkapolitiikkaa koko unionin alueella. Yksittäiset EU-jäsenvaltiot eivät SDP:n arvion mukaan kykene hoitamaan näitä asioita:

Suomi toimii Euroopan unionissa aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan toteuttamiseksi. Kansallisvaltiot eivät voi yksin vastata turvapaikkapolitiikan toteuttamisesta Euroopan unionin alueella. Muuttuvien tilanteiden pitämiseksi hallittuna tarvitaan koko EU:n kattavia pelisääntöjä ja käytänteitä. Unionin laajuinen maahanmuuttopolitiikka pysäyttäisi ”kilpailun pohjalle” kansallisten turvapaikkapolitiikkojen asteittaisilla tiukennuksilla. Unionin yhteinen turvapaikkapolitiikka jakaisi myös vastuuta pakolaisuudesta sekä poistaisi jäsenvaltioiden välisiä negatiivisia vetovoimatekijöitä.

Oleskelulupahakemuksien käsittely lyhyemmäksi

SDP haluaa myös lyhentää työperäisten oleskelulupahakemusten käsittelyaikoja. Perusteluksi tälle esitetään, kuinka työntekijöiden ja työntekijöitä tarvitsevien yritysten kannalta nykyiset käsittelyajat ovat liian pitkiä.

Kustannusarviota tällekään uudistukselle ei ole esitetty, vaan ne olisivat tiedossa vasta myöhemmin:

Kustannukset on arvioitava erikseen. Tavoitteen toteuttaminen vaatinee ainakin lisäresursseja oleskelulupahakemuksia käsitteleville viranomaisille.

SDP esittäisi myös erityisen kielitakuun toteuttamista oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Tämä tarkoittaisi käytännössä valtion järjestämän kielikoulutuksen käynnistämistä.

Puolueen muistiossa lukee, kuinka kielikoulutuksen piiriin tulisi päästä noin kolmen kuukauden kuluessa myönteisen oleskelulupapäätöksen saamisesta. Velvoite kielitakuusta tulisi kirjata erikseen lakiin.

SDP ei tiedä, mitä uudistukset maksavat

Edellä esitetyt SDP:n linjaukset olisivat toteutuessaan suuri muutos Suomen nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Linjaukset olisi tarkoitus kirjata tarkemmin seuraavaan hallitusohjelmaan.

Sdp myös nimittäisi erityisen laajapohjaisen komitean asiaa selvittämään:

Komitean raportin pohjalta hallitus antaa keväällä 2021 eduskunnalle maahanmuuttopoliittisen selonteon sekä syksyllä 2021 esityksen ulkomaalaislain sekä siihen liittyvän lainsäädännön uudistamisesta.

Lainsäädäntötyöhön olennaisesti kuuluvasta vaikutusarvioinnista ei puolueen muistiossa sanota mitään ja uudistusten kokonaiskustannuksia veronmaksajille voi vain arvailla.

Selvitys- ja lainvalmistelutyön osuuden demarit tosin arvioivat kustannuksiltaan melko vähäiseksi:

Selvitys- ja lainvalmistelutyön pohjalta tehtävien uudistusten hinta selviää osana selvitystyötä. Mahdollisten unionin ja jäsenvaltioiden yhteisten linjausten jälkeen kustannukset on arvioitava erikseen.

Muistion laatija: ”Se on vielä keskeneräinen…”

Suomen Uutiset tavoitti puhelimitse muistiota laatimassa olleen Saramon, joka on SDP:n maahanmuuttopoliittisen työryhmän jäsen. Saramo on varatuomari sekä eduskunnan suuren valiokunnan sihteeri.

Saramo vastaa Suomen Uutisten puhelinsoittoon Pariisista, missä hän on parhaillaan työmatkalla.
– Olen ollut tekemässä tämän kyseisen muistion linjauksia, mutta se on vielä keskeneräinen. Maahanmuuttopoliittisessa työryhmässä on ollut esillä muitakin luonnoksia, Saramo sanoo.

Hän ei vielä osaa esittää kustannusarviota kaikista SDP:n kaavailemista uudistuksista. Esimerkiksi ulkomaalaisten avuksi palkattavien konsulttien hintalappu ei ole tiedossa.
– Konsulttien määrä on selvitettävä myöhemmin. Me ei toistaiseksi tiedetä, mitä se tulisi maksamaan, Saramo toteaa.

Suomen Uutiset tavoitti myös Laxénin, joka ei halunnut kommentoida salaisen muistion sisältämiä linjauksia julkisuudessa.
Suomen uutiset
28.5.2018 18:59

Vanha totuus pitää yhä paikkansa; mitä heikommin menee demareilla - sen paremmin menee suomalaisella veronmaksajalla
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Avatar
sikakoira
6 miljoonan dollarin mies
Viestit: 4672
Liittynyt: Ke Kesä 07, 2017 8:50 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja sikakoira » Ma Joulu 10, 2018 2:10 am

^
Siinäpä sitä funtsittavaa ensivaaleja ajatellen. Itse tiedän ainakin ketä EN äänestä.
A theory from a group of scientists is just that: a theory. Believing the opinion of that group without critical verification is just that: belief.
Dr John Lee

Avatar
sikakoira
6 miljoonan dollarin mies
Viestit: 4672
Liittynyt: Ke Kesä 07, 2017 8:50 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja sikakoira » Ma Joulu 10, 2018 10:48 pm

https://demokraatti.fi/perkele-ne-jatte ... Q9Dfuk9sYc
”Perkele, ne jätteet on ajettava Suomesta”
Tärisen vieläkin. Vihan vimma vyöryi päälleni sillä voimalla, että oksennusta on vaikea pidätellä.

”Perkele, ne jätteet on ajettava pois Suomesta.” Ihmisyyden kuolemaa juhlitaan juuri tänään Oulun kaupungintalon edustalla, kun YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta. Ironialla on välillä liiankin kalmanhajuiset kidukset.

Kirjoitan tätä maanantai-iltana. Tulin juuri perussuomalaisten järjestämästä mielenilmauksesta, jossa toivotettiin maahanmuuttajat alimpaan helvettiin. Taustalla ovat tietenkin Oulussa paljastuneet turvapaikanhakijoiden anteeksiantamattomat seksuaalirikokset alaikäisiä oululaistyttöjä kohtaan.

Tapahtuman pääagitaattori BB-Sebastian todella tietää, mistä narusta vetää. Viha ja osattomuus ovat valtavia käyttövoimia, joita perussuomalaiset ovat taitavia valjastamaan poliittiseen käyttöön. Raiskatuilla ratsastaminen on raiskaamisen jälkeen alhaisinta, mitä tiedän. Kun kaikki tämä tehdä hyväksikäyttämällä, ollaan tekemässä rikosta ihmisyyttä vastaan.

BB-Sebastian huutaa kiroilujen ja haukkumisten sävyttämien puheenvuorojen sekaan: ”Puhutaan niin, ettei kuitenkaan päädytä oikeuteen. Minulla on siitäkin kokemusta.”, hän naurahtaa.

Tässä vastenmielisessä taistelussa sivistyneiden ihmisten on säilytettävä malttinsa.

Mikrofonin ääreen raahautuu entistä pettyneempää väkeä. Promillemäärä osallistujien keskuudessa on poikkeuksellisen korkea. Pelkään koko ajan, että joku alkaa käyttäytyä väkivaltaisesti. Vilkuilen jatkuvasti ympärilleni ja menen varmuuden vuoksi seinän viereen seisomaan. Kaupungintalon edessä olevan joulukuusen ympärillä seisoo pari turistia ihmeissään. Toinen tulee kysymään minulta, mistä oikein on kysymys. Olen niin turtana, etten saa sanotuksi mitään.

Tätä kirjoittaessani ei henki oikein kulje. Tunne on samanlainen kuin olisin selvinnyt täpärästi hirvikolarista. Vapina on vahvasti läsnä, eivätkä sormet tahdo oikein löytää oikeita kirjaimia. Pahoittelen mahdollisia lyöntivirheitä, vaikka toimituspäällikkömme ne varmasti korjaa. Ja silti, olen yhä edelleen sokissa siitäkin, mitä nuoret turvapaikanhakijamiehet tekivät noille pienille tytöille. Eikö ihmisyyden hautajaisten kellot soineet missään? Onko mahdollista kasvaa tässä maailmassa niin, että toisen ihmisen ruumilla ja sielulla ei ole mitään arvoa? Onko, eihän ole. Ja siltikin.

Presidentti Tarja Halonen sanoi viikonloppuna, että näiden nuorten turvapaikanhakijoiden ongelmana on suvun ja perheen kontrollin puute. Viisaasti sanottu. Olisi siis jatkossa selvästi suosittava turvapaikkapolitiikassa kokonaisia perhekuntia, jotta suvun kontrolli estäisi tällaiset hirveydet. Nuoret miehet ilman tarkoitusta, työtä ja tulevaisuuden uskoa ovat tikittävä aikapommi.

Pelottaa, mihin tämä suomalainen yhteiskunta on ajautumassa. Muukalaisvihasta on kovaa vauhtia tulossa kevään vaalien täsmäase, jolla perussuomalaiset haluavat säilyttää asemansa hinnalla millä hyvänsä. Tässä vastenmielisessä taistelussa sivistyneiden ihmisten on säilytettävä malttinsa. Vihaan ei pidä vastata vihalla, vaan totuudella ja rakkaudella. Tapahtuneista pitää uskaltaa puhua niin kuin asiat ovat, mutta ilman vihan myrkyttämää mieltä.

Tärinä vaimenee hitaasti. Verenkierto palailee sormiin vielä verkkaisemmin. On jotenkin hämmentävää, että muutama kuukausi sitten BB-Sebastian nosti Oulun valtuustossa hirveän äläkän, kun sana ”ihmisroska” mainittiin. Nyt pari kuukautta myöhemmin hän juontaa tilaisuuden, jossa puhutaan maahanmuuttajista ”jätteinä” ilman, että kukaan puuttuu asiaan. Tätä on politiikka vastenmielisimmillään.
Mikko Salmi
Päätoimittaja
A theory from a group of scientists is just that: a theory. Believing the opinion of that group without critical verification is just that: belief.
Dr John Lee

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » La Joulu 15, 2018 2:38 pm

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen on kaksinaamainen liero:

Kun keskustelu siirtyi Oulun lapsiraiskauksiin, nousi ylös SDP:n Tytti Tuppurainen, joka kertoi, että hän on kotoisin Oulusta ja vielä Tuiran kaupunginosasta, jossa kaksi lasta joutui maahanmuuttajien raiskaamiksi.

Tuppurainen tuomitsi jyrkästi teot ja vaati kovempia rangaistuksia, mutta kun hänen tekemisiään maahanmuuttopolitiikan suhteen tarkastellaan lähemmin, ei voi kuin ihmetellä, miten epäuskottavasti takkia voi kääntää.

Mitä Tuppurainen on sitten tehnyt maahanmuuttajien tekemien raiskausten estämiseksi?
- Ei yhtään mitään, vaan hän on tehnyt kaikkensa, että maahanmuuttajia tulisi Suomeen mahdollisimman paljon.


Tuppurainen vaati vuoden 2016 marraskuussa pakolaiskiintiön kymmenkertaistamista seuraavin sanoin:

”Pakolaiskiintiössä on todella paljon nostamisen varaa. Tarvitaan laillisia maahantuloväyliä. Laillisia maahantuloväyliä on muun muassa kiintiöpakolaisten otto ja sitä voisi nostaa vaikkapa kymmeneentuhanteen, Tuppurainen kommentoi.”

Suomen uutiset 20.11.2016.

Tytti Tuppurainen on myös innokas EU:n liittovaltion kannattaja, hän siis kannattaa avoimia rajoja ja tästä seuraavaa maahanmuuttajien vapaata tuloa Suomeen.

Tästä asiasta Tytti on julistanut seuraavaa:

”Pahinta on muukalaisvihamielisten populistien politiikan ottaminen omaksi. Sosialidemokratia kadottaa sielunsa, mikäli se luopuu ihmisoikeuksien puolustamisesta. Jos lähdetään huutokauppaan populistien kanssa, menetetään mahdollisuudet luoda sosialidemokraattinen uusi normaali.”


Tytti Tuppurainen tuomitsee täysin selkeästi järkevän maahanmuuttopolitiikan ja hänen linjansa on selkeästi avata rajat kaikille tänne tuleville.

Juuri näin ajattelevien takia lapsia raiskaavat maahanmuuttajat pääsivät Ouluunkin.

Oulun lapsiraiskaukset eivät ole saaneet Tuppuraista järkiinsä, vaan hän jatkaa valitsemallaan tiellä ja avointen rajojen politiikka on yhä hänen agendallaan.


Voiko kukaan ottaa noiden esimerkkien jälkeen vakavasti Tytti Tuppuraisen huolta Oulussa käynnissä olevasta raiskausepidemiasta?

Todellisuudessa hän on tehnyt kaikkensa, että raiskauksista vastuussa olevat maahanmuuttajat ovat päässeet Suomeen. Hänen kaltaisensa ihmiset ovat aiheuttaneet koko ongelman, jos maahanmuuttajia ei laskettaisi maahamme, ei olisi mitään maahanmuuttajista johtuvaa lapsiraiskausongelmaa.

Tytti Tuppurainen on malliesimerkki SDP:n linjasta; jos todella haluaa tällaisten ihmisten pääsevän valtaan seuraavissa vaaleissa, niin sitten täytyy olla valmis kestämään seuraukset.

Tuppuraisen kaltaisten henkilöiden pääsy päättäviin asemiin johtaa varmuudella Suomen rajojen avaamiseen maahanmuuttajille Lähi-idästä ja Afrikasta, joista tulevat henkilöt raiskaavat jopa 17-kertaa todennäköisemmin, kuin kantasuomalaiset.

Voidaan varmuudella sanoa, että jos Tuppuraisen kaltaiset henkilöt pääsevät valtaan, eivät Oulun kaltaiset kauheudet lopu, vaan niiden määrä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti.

Tämä on se Tuppuraisen ja SDP:n tavoittelema uusi normaali.


MV-lehti
14.12.2018
Lisäsin MV:n artikkeliin nettilinkin.

... tuomitsi jyrkästi teot ja vaati kovempia rangaistuksia.

Aih ja voih tätä kliseiden määrää. Hän on itse lainsäätäjän asemassa ja puolueessaan jopa jonkinlainen ykkösnyrkki, joten oudoksun, ettei ole aiemmin tämän tuomioiden koventamisen kanssa tullut esiin. Tuomitseminen taas on jargonia, koska on itse aktiivinen mokuttaja, joka on lähinnä huolissaan irakilaisten oikeuksista Suomessa.
- Ensin vaaditaan Suomeen lisää potentiaalisia raiskaajia - sitten itketään kun ne raiskaavat.
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » Su Joulu 16, 2018 6:05 pm

Syyttäjä vaatii Tampereen demaripomolle vankeutta – taustalla erikoinen tonttikeinottelu

Syyttäjä vaatii Tampereen demareiden ykkösmiehelle Atanas Aleksovskille yli seitsemän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.
Syytteeseen johti Atanas Aleksovskin junailema erikoinen tonttikauppa.

Tampereen demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja on Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja. Säätiön tarkoituksena on rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja ikäihmisille.

Säätiö vuokrasi vuonna 2017 kaupungilta tontin ja myi seuraavana päivänä tontin rakennusoikeuden eräälle rakennusyhtiölle 1 150 000 euron hinnalla.

Säätiön ja kaupungin vuokrasopimuksessa on ehto, että säätiö joutuu maksamaan 1,8 miljoonan euron sopimussakon, jos tontti luovutetaan rakentamattomana jollekin muulle toimijalle.

Kaupunki päätti ensin, että sakkoa ei peritä, mutta siitä syntyi niin kova kohu, että sakko lopulta soviteltiin käräjäoikeudessa 775 000 euroksi.

Syytteen mukaan Atanas Aleksovski myi tontin ilman kaupungin lupaa. Aleksovski kysyi lupaa tontin myymiseen kiinteistöosastolta, mutta lupaa ei annettu.

Kotilinnasäätiön hallitukselle Aleksovski kuitenkin syyttäjän mukaan kertoi, että kaupunki oli antanut luvan tontin myymiseen.

Aleksovskin toiminta aiheutti syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Syyttäjä vaatii hänelle yli seitsemän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Muitakin vastaavia tonttikeinotteluja on Tampereella nähty. Eräät sijoittajat perustivat 2500 euron firman, joka vuokrasi arvokkaan tontin Kalevasta. Vuokraksi sovittiin 98 861 euroa vuodessa.

Tontin rakennusoikeus myytiin pian rakennusfirmalle. Rakennusoikeuden perusteella hinta on ollut 2,1 – 2,6 miljoonaa euroa. 2 500:n euron firmalla kuitattiin parin miljoonan euron voitto.

Tampereen poliittisissa piireissä on herännyt ajatuksia siitä, että tuon kaltaiset tonttikeplottelut olisi saatava loppumaan.


is.fi
14.12. 15:42

Jos ja kun Aleksovski tuomitaan, niin kuinkahan mahtaa käydä? Tarkoitan tällä sitä, että kielletäänkö hänet kolmasti, ts. kukaan ei kerro tuntevansa häntä, tai joku tamperelainen demari sanoo, että olen kyllä kuullut nimen, mutta en ole koskaan tavannut.
- Kuten kävi Kokoomuksen nuorisopomon surmattua maahanmuuttajan. Kykypuolueen porukka kuin yhdestä suusta; en ole kuullut nimeä, en tunne, ei aavistustakaan kuka hän on...

No tämä on vaan normaalia kunnallispolitiikka ja kyse on lähinnä maan tavasta; mitä suurempi pomo, sitä suurempi sika.
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » To Joulu 20, 2018 12:08 pm

Pääministeriainesta:

Hovioikeus piti Antti Rinteen sakot työkiistasta voimassa – Rinne joutuu lisäksi maksamaan Metsäteollisuudelle 16 000 euroa oikeudenkäyntikuluja

Sakkotuomio koskee työtaistelun aikaistamista metsäteollisuusyhtiöissä vuonna 2011, kun Rinne oli Ammattiliitto Pron puheenjohtaja.

Helsingin hovioikeus on pitänyt voimassa SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen sakkotuomion. Rinne sai sakot työtaistelun aikaistamisesta metsäteollisuusyhtiöissä vuonna 2011, kun hän oli Ammattiliitto Pron puheenjohtaja.

Sekä Rinne että metsäyhtiöt olivat valittaneet käräjäoikeuden vuonna 2016 antamasta tuomiosta, jossa Rinne tuomittiin maksamaan 20 päiväsakkoa, joka oli Rinteen tuolloisista tuloista laskettuna 1 240 euroa.

Metsäyhtiöt vaativat lisäksi Rinteeltä ja Prolta yhteensä 700 000 euron korvauksia, mutta nämä vaateet käräjäoikeus ja nyt myös hovioikeus hylkäsivät.

Hovioikeus määräsi Rinteen kuitenkin maksamaan 10 000 euron korvauksen Metsäteollisuus ry:lle käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluista sekä 6 000 euroa hovioikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.


YLE
20.12.2018 klo 10:41 päivitetty 20.12.2018 klo 10:45

Toivottavasti toimittelijat muistavat takertua tähän tuomioon joka kerta kun Rinne on haastattelussa. Ai miten niin? Koska Jussi Halla-ahon (ps) kohdalla toimittelijat muistavat aina ja erikseen mainita Halla-ahon saaman sakkotuomion jostain ihme kiihottamisesta jotain vastaan vaikka tapauksesta on jo useita vuosia.
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Aizerbaidzan
Fitz ratkaisee
Viestit: 6414
Liittynyt: Su Touko 13, 2007 12:22 pm

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Aizerbaidzan » Ke Tammi 09, 2019 10:30 pm

Doctor Lecter kirjoitti:Syyttäjä vaatii Tampereen demareiden ykkösmiehelle Atanas Aleksovskille yli seitsemän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.
Aamulehden maksullisen artikkelin mukaan oikeus lätkäisi Aleksovskille 7 kk ehdollisen tuomion luottamusaseman väärinkäytöstä. Aleksovski oli oikeuden mukaan tahallaan aiheuttanut säätiölle 775 000 tuhannen euron suuruisen vahingon ja 1 800 000 euron vahingonvaaran.

Silli
Hercule Poirot
Viestit: 2190
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Silli » To Tammi 24, 2019 11:24 pm

Kansanedustaja, SDP:n toinen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta kertoo Facebookissa, ettei ole enää ehdolla eduskuntavaaleissa.

Lähde: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/6 ... 3803b9f6af
Syyksi vaalien väliin jättämiseen ja sairauslomalle jäämiseen Feldt-Ranta kertoi mahasyöpänsä uusiutumisen.

Tosi kauheaa käyttäytymistä tietenkin meikäläiseltä, mutta pakko myöntää, että viime aikaisten uutisten johdosta epäilen, onko Feldt-Rannan syöpä ihan oikeasti uusiutunut. Tekeväthän lääkärit välillä virhediagnooseja jopa näin graaveissa tapauksissa. Jotkut lääkärit jopa rahasta.
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

sine qua non

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja sine qua non » To Helmi 07, 2019 1:53 pm

Poliisi tutkii jälleen Atanas Aleksovskin tekosia. Tällä kertaa rikosnimikkeinä ovat petos ja virkavelvollisuuden rikkominen.

https://www.aamulehti.fi/a/201445155
Tamperelainen demarivaikuttaja Atanas Aleksovski on jälleen rikostutkinnan kohteena

Juristi Kari Uoti sanoo, että Aleksovski ei ole oman näkemyksensä mukaan syyllistynyt rikokseen.

6.2.2019 20.22 – Päivitetty 6.2.2019 20.57

Enni Mansikkamäki
Aamulehti


Tamperelainen demarivaikuttaja ja Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski on jälleen rikostutkinnan kohteena. Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Juha Siljamäki vahvistaa, että poliisi on käynnistänyt esitutkinnan, joka kytkeytyy kaupungin omistaman Finnpark oy:n hallituksen puheenjohtajan valintaan.

Esitutkinnassa rikosnimikkeiksi on kirjattu petos ja virkavelvollisuuden rikkominen.

–Voin vahvistaa nyt kun erikseen kysytään, että ilmoitus poliisille on tehty ja esitutkinta on aloitettu. Kuulusteluihin tai tutkinnan sisältöön en ota vielä sen enempää kantaa, koska tutkinta on vasta niin alkuvaiheessa, Siljamäki sanoo

Poliisi alkoi selvittää asiaa tutkintapyynnön perusteella ja päätti aloittaa esitutkinnan tämän vuoden alussa.

Siljamäen mukaan Aleksovski on tietoinen tutkinnasta. Tällä hetkellä poliisilla ei ole asiassa muita rikoksesta epäiltyjä.

Aleksovski kielsi rikosepäilyn sähköpostissa

Aamulehden tietojen mukaan tutkinnassa on kysymys siitä, onko Aleksovski antanut väärää tietoa häneen kohdistuneesta rikosepäilystä Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa, kun hänet on valittu huhtikuussa 2018 Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi.

Aleksovski valittiin Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 10.4.2018. Asian esittelijä oli Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Aamulehdellä on hallussaan Aleksovskin samana päivänä lähettämä sähköposti Yli-Rajalalle ja Tampereen kaupunginlakimiehelle Jouko Aarniolle, jossa Aleksovski kirjoittaa näin:

En ole ilmoittanut julkisuudessa enkä lehdistössä, että olen rikoksesta epäiltynä. Eivätkä viranomaiset ole myöskään ilmoittaneet, että olen rikoksesta epäiltynä. En ole myöskään itse lukenut missään minun nimeni alta, että olisi joku rikosepäilynimike olemassa. Minua vastaan ei ole nostettu myöskään syytettä enkä ole saanut mitään rangaistusta.

Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistan esitutkinta on aloitettu tammikuussa 2018. Esitutkintapöytäkirjasta käy ilmi, että Aleksovskia on kuultu ensimmäisen kerran luottamusaseman väärinkäytöstä epäiltynä jo 18. tammikuuta.

Aleksovski tuomittiin tammikuun alussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa. Tuomio ei ole lainvoimainen. Aleksovski ja Kotilinnasäätiö aikovat valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Juristi ihmettelee tutkintaa

Aamulehden tavoittama Aleksovski ei ehtinyt keskiviikkona iltapäivällä itse kommentoida asiaa, mutta pyysi kääntymään juristi Kari Uotin puoleen.

Uotin mukaan Aleksovski ei oman näkemyksensä mukaan ole syyllistynyt rikokseen. Uoti pitää esitutkinnan aloittamista kaiken kaikkiaan omituisena.

–Sen perusteella, mitä nyt tiedän asiasta, niin siinä ei ole järjen hiventäkään. Minun on hirveän vaikea ymmärtää, mikä on se väärin tekeminen, minkä päämieheni olisi tässä asiassa tehnyt.

Uoti ihmettelee, minkä rikoksen tunnusmerkistö asiassa voisi täyttyä.

–Miten joku voi syyllistyä rikokseen, jos jättää kertomatta esimerkiksi sen, että on epäiltynä rikoksesta? Tai miten kenellekään voi tulla siitä taloudellista vahinkoa? Jos hän on ollut hallituksen jäsenenä, hän on saanut korvauksen vaivannäöstä eli asioiden hoitamisesta. Hän on silloin tehnyt työtä. Kukaan ei ole kärsinyt vahinkoa, koska työhän on tehty.

Onko Aleksovski myöntänyt, että hän on jättänyt kertomatta rikosepäilystä?


–Sekään ei ole niin. Siinä on vähän se, että mitä on kysytty. Siinä on ollut jonkinlainen ilmeinen ymmärryksen virhe. Jos tutkinta jatkuu, ja kun saamme aineiston, tulemme hyvin perusteellisesti vastaamaan tähän ja osoittamaan koko asian järjettömyyden.

Aleksovski siis itse näkee, ettei hän millään tavalla peitellyt tietoa rikostutkinnasta?

–Se on juuri näin.
Leipätekstin muotoilut omiani.

Olisikin ollut erikoista, jos Aleksovksi olisi heti myöntänyt syyllistyneensä rikokseen. Aika epeli mieheksi, mutta niin vain Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajana edelleen porskuttaa.

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » To Helmi 28, 2019 11:16 pm

Näkökulma: SDP salasi Antti Rinteen hengenvaarallisen sairauden - taustalla vaikutti puolueessa alkanut valtakamppailu

Antti Rinteen sairastumisesta käynnistynyt pimitysoperaatio hakee vertaistaan Kekkosen jälkeisessä Suomessa, kirjoittaa Iltalehden Mika Koskinen.

Torstaina 3. tammikuuta Suomeen putoaa uutispommi Espanjasta. STT välittää SDP:n tiedotteen kello 13.50.

”SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on joutunut keuhkokuumeen vuoksi sairaalahoitoon lomamatkallaan Espanjassa. Puheenjohtaja Rinteen vointi on paranemaan päin, ja sairaslomasta tiedotetaan, kun sen pituudesta on tarkempi arvio.”

Iltalehti uutisoi tapauksen tuoreeltaan.
– Rinteen vointi on paranemaan päin. Myös puheenjohtaja Rinteen vaimo Heta Ravolainen-Rinne joutui sairaalahoitoon. Heidän joululomansa ja uusivuosi menivät siinä mielessä erilaisissa merkeissä, Dimitri Qvintus kommentoi Iltalehdelle.

Qvintus on Rinteen viestintävastaava.
–Taitaa olla tyypillistä suomalaisille työntekijöille, että he sairastavat lomalla ollessaan, Qvintus jatkoi keventääkseen tunnelmaa.

Tänään tiedetään, että Rinteen tilanne oli paljon vakavampi. Rinne oli vakavasti sairas, ja hän oli hengenvaarassa.

***
Rinne ja hänen puolisonsa Heta Ravolainen-Rinne matkustavat 23.12. lomalle Espanjan Aurinkorannikolle suomalaisten suosimaan Fuengirolaan.

Iltapäivällä 25.12. eli joulupäivänä Rinteelle tulee paha olo. Seuraavana päivänä hän on jo sairaalassa.

”Molemmissa keuhkoissa todettiin keuhkokuume”, Rinne kertoo IS:n haastattelussa (IS 23.2.). Samassa jutussa Rinne kertoo, että keuhkokuume alkoi hellittää lääkityksen myötä, mutta mies ihmetteli itse, miksi hänellä oli yhä niin huono olo.

Rinne siirretään teholle. Siellä Rinteelle ilmoitetaan (IS 23.2.), ”että nyt pariksi päiväksi sinut nukutetaan.”

Todellisuudessa asia ei ole näin.

Iltalehti uutisoi keskiviikkona (IL 27.2.), että Rinne on nukutettuna Espanjassa ainakin kaksi viikkoa. Hän on nukutettuna 28.12.–11.1. Rinne myöntää Iltalehdelle, että tosiasiassa hän oli saanut Espanjassa sydäninfarktin.

Miksi SDP panttasi tietoa Rinteen vakavasta sairastumisesta? Julkisuuteen annettiin kuva, että vointi on paranemaan päin, vaikka Rinne makasi espanjalaisessa sairaalassa nukutettuna.

Ja kun se vihdoin kertoi enemmän Rinteen tilasta, miksi se antoi puheenjohtajansa tilanteesta kaunistellun, suoraan sanottuna valheellisen kuvan?

Kesti reilun viikon ennen kuin SDP tammikuussa antoi asiasta ensimmäisen tiedotteen, joka on referoitu tämän jutun alussa kokonaisuudessaan.

***
SDP jatkaa asian peittelemistä. Maanantaina 7. tammikuuta STT saa Rinteen viestintävastaavan Dimitri Qvintuksen yhteystiedoilla varustetun tiedotteen.

”SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on sairauslomalla tammikuun ajan. Rinteen vointi on parantunut ja hänen arvioidaan palaavan töihin helmikuun alussa. Rinne joutui Espanjan lomamatkallaan sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi. Myös Rinteen puoliso on edelleen sairaalahoidossa.

Toipuminen keuhkokuumeesta estää toistaiseksi puheenjohtaja Rinteen lentomatkustamisen. Rinne ja hänen puolisonsa joutuvat jatkamaan toipumistaan Espanjassa, kunnes he ovat matkustuskuntoisia.”

Tiedote on sumutusta. Se antaa Rinteen tilasta vääristellyn kuvan. Siinä ei esimerkiksi sanallakaan mainita Rinteen pitkästä nukutuksesta.

Seuraava SDP:n tiedote tulee perjantaina 11. tammikuuta. Siis samana päivänä, jolloin Rinne lennätetään nukutettuna lääkärilentokoneella Espanjasta Suomeen ja lentokentältä suoraan Meilahden sairaalaan.

Siellä Rinteelle tehdään myöhemmin varjoainekuvaus ja sydämen pallolaajennus. Alkaa pitkä ja vaivalloinen toipuminen.

Tammikuun 11. päivän annettu tiedote kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Matkallaan Espanjassa sairastunut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja hänen vaimonsa Heta Ravolainen-Rinne ovat palanneet turvallisesti Suomeen perjantai-iltana. Puheenjohtaja Rinteen toipuminen on edennyt, mutta hän jatkaa toipumista sairaalahoidossa myös kotimaassa.

Rinne joutui Espanjassa sairaalahoitoon vakavan keuhkokuumeen vuoksi. Myös Rinteen vaimo oli sairaalahoidossa hengitystieinfektion takia.

Aiemmin tällä viikolla ilmoitettiin, että Rinne on sairauslomalla tammikuun loppuun asti. Arvio sairausloman kestosta on edelleen sama.”

Ei mainintaa siitä, että Rinne on ollut kaksi viikkoa nukutettuna ja hänet on lennätetty Suomeen sairaalakuljetuksessa.

***
Tiistaina 15. tammikuuta Rinne kertoo ensimmäistä kertaa voinnistaan Facebook-päivityksessään. Hän jatkaa uskollisesti SDP:n tiedotuslinjaa, jossa puheenjohtajan ja pääministerikandidaatin sairautta ja vointia pimitetään.

”Hyvät ystävät, haluan kiittää teitä kaikkia lukuisista terveisistä, toivotuksista ja viesteistä. Kiitos huolenpidosta ja lämpimistä ajatuksista. Jokainen viesti, jokainen toivotus, on lämmittänyt minua, Hetaa ja koko perhettämme. Lämmin kiitos meidän kaikkien puolesta. Me voimme Hetan kanssa jo paremmin, vaikka minun pitää vielä jatkaa toipumista sairaalahoidossa. On ollut upeaa, kuinka hyvin meistä on pidetty huolta erityisesti koti-Suomessa.

Hetasta ja minusta huolehtinut hoitohenkilökunta ansaitsee lämpimän kiitoksen. Huomasimme Hetan kanssa, että hoitohenkilökunta puhuu kaikkialla samaa kieltä – välittämisen ja huolenpidon kieltä. (--) Nyt tuntuu todella hyvältä olla takaisin koti-Suomessa. Toipuminen jatkuu vielä sairaalassa, mutta odotan paluuta töihin ja vaalikampanjaan. Tällä hetkellä odotan kaikkein eniten sitä, että pääsen kotiin ja saan olla tovin vaimoni, lasteni ja lastenlasteni kanssa.

Vielä kerran lämmin kiitos kannustavista sanoista ja viesteistä. Olemme Hetan kanssa todella kiitollisia teille kaikille.”

***
Iltalehti saa tammikuun lopulla tietoonsa, että Rinteen tilanne on paljon huonompi kuin se, mitä puolue haluaa julkisuuteen kertoa. Iltalehti kysyy vahvistusta tiedoilleen Rinteen viestintävastaavalta Dimitri Qvintukselta maanantaina 21. tammikuuta.

Pian Iltalehden yhteydenoton jälkeen Antti Rinne julkaisee Facebook-sivullaan pitkän päivityksen tilastaan. Iltalehden juttu on jo valmis, ja se julkaistaan samoihin aikoihin Rinteen FB-päivityksen kanssa.

Rinteen FB-päivityksessä kerrotaan ensimmäistä kertaa Rinteelle Espanjassa tehdyistä vääristä diagnooseista, sepelvaltimon tukoksesta, sydämen pallolaajennuksesta, sairaalabakteerista ja töihin paluun viivästymisestä.

Pitkistä nukutusjaksoista ei edelleenkään mainita sanallakaan.

Arvoitukseksi jää, olisiko SDP vielä tuolloinkaan ollut valmis avaamaan näinkään paljon puheenjohtajansa todellista tilaa ilman Iltalehden yhteydenottoa.

Todennäköisesti ei.

”SDP:n puoluejohto tekee pyynnöstäni lähipäivinä päätökset, miten sijaisjärjestelyt hoidetaan sairauslomani aikana. Puolueen kampanja on vahvoissa käsissä. Olen tyytyväisenä seurannut, miten valmistautuminen kevään vaaleihin on edennyt toipilasajastani huolimatta”, Rinne päättää FB-kirjoituksensa.

***
Joulukuun ja tammikuun viikkoina ilma on ollut sakeanaan kysymyksiä.

Julkisuudessa on esiintynyt arvioita, joiden mukaan SDP ja Rinne haluavat pimittää asioiden oikean tolan, sillä huhtikuussa on eduskuntavaalit. Rinne on kannatuskyselyiden mukaan todennäköisin ehdokas Suomen seuraavaksi pääministeriksi. On tehtävä kaikki temput, jottei Rinteen sairastuminen kääntäisi SDP:n kannatusta laskuun ja pyyhkäisisi samalla demareiden toiveet pääministeriydestä.

SDP on edellisen kerran ollut pääministeripuolue 1999–2003. Panokset ovat kovat. Rinteen sairastumiseenko kaikki nyt kaatuu? Halutaanko äänestää puoluetta, jonka puheenjohtaja on vakavasti sairas?

***
Varmasti näinkin, mutta Iltalehden tietojen mukaan massiivisen pimitysoperaation taustalla vaikuttavat myös paljon raadollisemmat syyt. SDP:n sisällä oli alkanut taas valtataistelu. Kun kissa on poissa, hiiret alkavat hyppiä pöydälle.

SDP:n eduskuntaryhmän sisäinen tilanne ei ole Rinteen sairastumisen aikana ollut niin vakaa, kuin mitä julkisuuteen annetaan ymmärtää.

Rinnettä jo aiemmin kampittaneet Eero Heinäluoma ja varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta haluavat saada puheenjohtajan terveystilanteesta lisätietoa.

Rinteen tukijat ajattelevat, että niin sanottujen heinäluomalaisten tavoitteena on kyseenalaistaa vihjailemalla puheenjohtaja Rinteen asema.

SDP:n säännöt mahdollistavat sen, että puolueen pääministeriehdokas voisi olla joku muu kuin puolueen puheenjohtaja.

Rinteen lähipiiri pelkää tammikuussa, että heinäluomalaiset yrittäisivät toteuttaa palatsivallankumouksen SDP:ssä, jos julkisuudessa syntyy mielikuva, ettei puheenjohtaja välttämättä toivu työkuntoon. Sen perusteella mitä tänään tiedetään, huoli ei ole turha.

Iltalehden tietojen mukaan heinäluomalaiset elättelevät toivetta nostaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman SDP:n pääministeriehdokkaaksi.

Rinneläiset voittavat puoluejohdossa kyteneen valtataistelun, koska Rinnettä tukenut varapuheenjohtaja Sanna Marin asettuu näkyvästi tämän sijaiseksi. Puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero tukee hänkin Rinteen jatkoa SDP:n pääministeriehdokkaana.

Rinteen sairausloman aikana alkanut valtataistelu ratkeaa viimeistään siinä vaiheessa, kun varapuheenjohtaja Feldt-Ranta joutuu jäämään syövän uusiutumisen takia pois politiikasta. Feldt-Ranta kertoo asiasta torstaina 24. tammikuuta.

***
Rinteen vakava sairastuminen on luonnollisesti sokki myös hänen perheenjäsenilleen, eivätkä nämä halua tarkempien terveystietojen julkistamista, ennen kuin toipuminen on aidosti edistynyt.

Se ei muuta muuksi kuitenkaan sitä, että myös sisäisen valtataistelun vuoksi oltiin valmiita pimittämään puheenjohtajan terveystiedot.

Rinteen jatkolle puoluejohtajana oli eduksi, etteivät myöskään hänen tukijansa tienneet alkuvaiheessa asioiden vakavuutta. Marin, Paatero ja muut Rinteen tukijat eivät alkaneet pohtia omaa asemaansa eivätkä joutuneet vastaamaan kysymyksiin, olisivatko he valmiita SDP:n johtoon, jos Rinne ei toipuisi. Tämä ratkaisu piti Rinteen aseman vakaana.

Johtavan poliitikon terveys ei ole yksityisasia, kuten Iltalehti toteaa pääkirjoituksessaan (IL 27.2.). Näin on varsinkin silloin, kun kyse on poliitikosta, joka voi olla Suomen seuraava pääministeri.

Ylipäätään kriisiviestinnässä pätee eräs hyvä sääntö: kerro kaikki heti. Valheet ja osatotuudet paljastuvat aina aikanaan.

Antti Rinteen viestintävastaava Dimitri Qvintus ei halunnut kommentoida asiaa Iltalehdelle.
Iltalehti
28.2.2019 17:56 (muokattu klo 18:40)
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » Pe Maalis 01, 2019 11:43 am

Sdp haluaisi kyselyissä punamullan, mutta silti moni pitää sinipunaa todennäköisenä

Keskusta olisi mieluisampi hallituskumppani sekä demareille että kokoomuspäättäjille, mutta kannatuskyselyt ennustavat keskustalle roimaa vaalitappiota.

DEMARIEN keskeiset vaikuttajat haluaisivat hallituskumppanikseen mieluummin keskustan kuin kokoomuksen. Iltalehden ja Uuden Suomen tekemässä kyselyssä keskustan valitsisi runsaat 70 prosenttia ja kokoomuksen vajaat 30 prosenttia Sdp:n päättäjistä (IL 26.2.).

Tosin puheenjohtaja Antti Rinne jättäisi sekä nykykeskustan että nykykokoomuksen oppositioon (IL 27.2.).

Aiemmissa kyselyissä keskeiset kokoomuslaiset haluaisivat kumppanikseen keskustan, mutta keskustalaiset Sdp:n.

Punamullan tiellä on vielä esteitä. ­Demarit haluaisivat keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän vaihtoon. Asia ei kuitenkaan ole Sdp:n vaan keskustan puoluekokouksen päätettävissä. Lisäksi kannatuskyselyt ennustavat keskustalle roimaa vaalitappiota.

Keskusta voi lohduttautua sillä, että puolue on ykkösvaihtoehto sekä demareille että kokoomukselle. Jos vain kannatus riittäisi.

Moni uskoo silti, että seuraava hallitus muodostuu Sdp:n ja kokoomuksen sinipunan pohjalle. Hallituksen kolmanneksi puolueeksi on veikattu vihreitä.

Kokoomuskin tarvitsisi hallitukseen kaverin tasapainottamaan voimasuhteita. Rkp olisi luonnollinen valinta.
Helsingin Sanomat
1.3. 2:00

Hallituskumppaneita jo etsitään ja kosiskellaan... Hitto ko ensin pitäisi käydä kuitenkin ne vaalit... Demareille sopisi paremmin kuin hyvin, että kanssaan hallituksessa olisivat Vas, vihr ja rkp, mutta tämä "pyhä kolminaisuus" ei yllä sellaisiin sfääreihin kansansuosiolla mitattuna, että enemmistöhallitus onnistuisi = saalis tullee olemaan yht n. 40 pros min 37 max 45.
- No mukaan vielä "kaikki käy kunhan kieliasioista sovitaan" RKP, niin päästään jo liki 50:tä...

Tämän jälkeen Suomi olisikin lopullisesti tuhon oma.
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Avatar
sikakoira
6 miljoonan dollarin mies
Viestit: 4672
Liittynyt: Ke Kesä 07, 2017 8:50 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja sikakoira » Pe Maalis 01, 2019 3:21 pm

Hallituskumppaneita jo etsitään ja kosiskellaan... Hitto ko ensin pitäisi käydä kuitenkin ne vaalit... Demareille sopisi paremmin kuin hyvin, että kanssaan hallituksessa olisivat Vas, vihr ja rkp, mutta tämä "pyhä kolminaisuus" ei yllä sellaisiin sfääreihin kansansuosiolla mitattuna, että enemmistöhallitus onnistuisi = saalis tullee olemaan yht n. 40 pros min 37 max 45.
- No mukaan vielä "kaikki käy kunhan kieliasioista sovitaan" RKP, niin päästään jo liki 50:tä...

Tämän jälkeen Suomi olisikin lopullisesti tuhon oma.
Allekirjoitan :lol:
A theory from a group of scientists is just that: a theory. Believing the opinion of that group without critical verification is just that: belief.
Dr John Lee

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » Pe Maalis 08, 2019 10:36 am

Kyllä se gallupien perusteella vahvasti näyttää, että SDP on eduskuntavaaleissa ykkösenä. Etumatkaa alkaa olla jo liikaa muihin, so. lähinnä Kokoomukseen. YLE:n gallup antaa demareille jo 5,1 prosenttia "etumatkaa".
- Ei tuo ero silti ole ennätys; helmikuussa 2016 SDP johti Kokoomusta 6 pros erolla - mutta silloin vaalit olivat vielä kaukana edessä. Nyt tilanne on toinen. Vaalit ovat jo "liian lähellä" eron kiinni saamiseksi.

Kuten muistamme, niin vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen SDP:n kannatus oli korkeimmillaan helmikuussa 2016, jolloin se oli 22,9 pros. Sen jälkeen mentiin alas, tultiin hieman ylös, kunnes suosio lähti reilusti alas, ollen syyskuussa 2017 vain 15,6 prosenttia.
- Kokoomus oli 5,2 pros edellä.

Tuolloin arvioitiin, että puheenjohtaja Antti Rinne on tässä se ongelma.

Hallituspuolueiden kompurointi auttoi demareita kuitenkin taas ylös. Heihin alettiin turvautua - kuten hukkuva tarttuu oljenkorteen. Poliittinen muisti on äänestäjillä niin lyhyt, että tosissaan uskotaan demareiden muuttuneen hyväksi ja heillä olevan avaimet onneen.

Lokakuussa 2018 SDP:n suosio oli 22,7 pros ja etumatka kykypuolueeseen 2,5 pros.
- Veikkaan, että vaaleissa ero ei ole näin iso. Siksi, että demareihin turvautuneissa on paljon liikkuvia äänestäjiä, jotka tekevät valintaa niin Vihreisiin kuin osa myös Perussuomalaisiin. Kokoomus taasen on perinteisesti ollut puolue, jonka peruskannatus on noin 17 prosenttia ja liikkuvien äänestäjien virta lopulta aikas pieni.

On kuitenkin syytä muistaa SDP:n januskasvoisuus. Vaatimukset ja omat teot eivät koskaan kohtaa, kuten allaoleva kuva osoittaa:
SDP_verojenmaksu.jpg
SDP_verojenmaksu.jpg (69.42 KiB) Katsottu 1524 kertaa
Galluphistoria täältä
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Doctor Lecter
Agentti Mulder
Viestit: 12422
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: SDP

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter » Ma Huhti 01, 2019 10:01 pm

SDP:n jäsenen vävy ISIS-soturina!

Oulun imaamista voitaisiin uutisoida myös tällä tavalla. Eikä menisi väärin. Imaami oli tuolloin demareiden jäsen ja varavaltuutettu. Kaikki musulmaanit kelpaavat demareille, kunhan saavat olla mieliksi eikä heitä näin ollen voida syyttää "islamofobiasta"
MOT paljastaa: Oulun imaamin vävy kuoli Isisin riveissä – "Vastuu on yksin hänen"
YLE
1.4.2019 klo 12:02
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Vastaa Viestiin