Perustuslaki

Tänne keskustelut politiikasta siihen liittyvästä korruptiosta yms.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

Avatar
Rescuer
Sherlock Holmes
Viestit: 3345
Liittynyt: Ti Heinä 08, 2008 8:15 pm

Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja Rescuer » To Maalis 09, 2017 7:51 pm

Siirretäänpä tämä keskustelu tänne, kun ei liity mitenkään sen paremmin järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuin vastarannankiiskeihinkään...
kkk69 kirjoitti:
Rescuer kirjoitti:
kkk69 kirjoitti:"EU-jäsenyys oli perustuslain vastainen 16 vuotta. Vasta vuonna 2011 perustuslakiin tehtiin lisäys "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio." Olimme siis perustuslain vastaisesti Euroopan Unionissa kuudentoista vuoden ajan. Se ei haitannut ketään eduskunnassa ja valtion hallinnossa."
http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/03/l ... gelma.html
Suomi liittyi Euroopan Unioniin 1995, Suomen Perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000. Eli koska Suomi on ollut EU:n jäsenvaltio jo perustuslain tullessa voimaan, niin EU:n jäseneksi ei ole voitu liittyä perustuslain vastaisesti. Sitä ennen ei ollut perustuslakia, vaan Suomen Hallitusmuoto vuodelta 1919. Mitä sen pykälää vastaan EU:n jäseneksi liittyminen olisi rikkonut?
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_perustuslaki
Suomen perustuslaki (ruots. Finlands grundlag, säädös 11.6.1999/731) on yhtenäinen, 1. maaliskuuta 2000 lähtien Suomessa voimassa ollut perustuslaki, joka korvasi aikaisemmin voimassa olleet neljä erillistä perustuslain tasoista lakia
Vasta vuonna 2011 perustuslakiin tehtiin lisäys "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio."
Perustuslaissa on 131 pykälää, jotka jakautuvat 13 lukuun. Useimmat säännökset vastaavat vähäisin tarkistuksin uudistusta edeltäviä, ja vuoden 1995 perusoikeussäännökset on otettu uuteen perustuslakiin lähes sellaisenaan. Lakiin ei lisätty uusia perusoikeuksia vuonna 2000.
Oikein wikipediasta olet osannut tuon tiedon hakea, muttet sitten enää pidemmälle jaksanut kun et noita muita perustuslain tasoista lakia selvittänyt. Nehän ovat:
  • Laki valtakunnanoikeudesta
  • Valtiopäiväjärjestys
  • Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvosten jäsenten ja oikeuskanslerin virkatointen lainmukaisuutta
Mitäs noista vastaan EU-jäsenyydessä on rikottu?
Mitä enemmän vihreitä hymiöitä, sitä heikommat argumentit.
Eräässä entisessä hallituspuolueessa oltiin erittäin kiinnostuneita uusista pilvipalveluista. Sitten joku kertoi heille, ettei pilvipalveluilla ole mitään tekemistä kannabiksen kanssa...

On Anoi Kaa
Sherlock John Holmes
Viestit: 5689
Liittynyt: To Kesä 23, 2011 8:04 pm
Paikkakunta: Syvä joki

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja On Anoi Kaa » To Maalis 09, 2017 8:22 pm

En tiedä lainvastaisuudesta, mutta mahdottomuuksia noihin kyllä on kirjattu - pakon edessä, tarkennan:
Perustuslakimme ydin on valtiosääntö ja sen ensimmäisen pykälän mukaan Suomi on itsenäinen valtio eli täysivaltainen tasavalta.
Toisen pykälän mukaan ylin valta eli valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle (kansa tarkoittaa täällä asuvia suomalaisia).

EU-Suomi ei ole itsenäinen valtio, jos tarkoitetaan sitä, että maalla on muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, omaan lainsäädäntöön perustuva ja itsenäinen tuomioistuinjärjestelmä sekä oma ulkopolitiikka.

EU:n määräämät lait ovat aina jäsenmaa Suomen lakien yläpuolella ja EU-tuomioistuimen päätökset ovat Suomen tuomioistuinpäätösten yläpuolella, lisäksi Suomi on sidottu EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Ylin valta ei nyky-Suomessa kuulu meille kansalaisille, ei kansanedustajille tai ministereille, vaan EU:lle niissä asioissa, jotka EU päättänyt ottaa hallittavakseen.

Perustuslain ensimmäiseen pykälään lisättiin lause ”Suomi on EU:n jäsen” ja tämä olisi kantona kaskessa, jos EU:sta eroamaan alettaisiin, saisimme nähdä kuinka lisääminen oli helpompaa kuin poistaminen. Tällä yhdellä lauseella tuotiin myös perustuslain sisälle sovittamaton ristiriita: EU-jäsenyys ja Suomen itsenäisyys eivät toteudu yhtä aikaa!

Jos joku väittää Suomea maatamme vielä itsenäiseksi, on aina aiheellista kysyä, kuinka kysyjä itsenäisyyden määrittelee tai mitä sillä tässä tarkoittaa.

Edit. Lauseen paikka korjattu.
"Vaikka antaisimme islamille periksi kuinka paljon tahansa, olisimme viime kädessä kuitenkin aina vääräuskoisia ja rasistisia sortajia – aina siihen asti kunnes itse ”palaamme islamiin”.
- Atte Kaleva

kkk69
Aloitteleva besserwisser
Viestit: 52
Liittynyt: Ke Helmi 22, 2017 6:23 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja kkk69 » To Maalis 09, 2017 9:52 pm

Otetaan tääkin talteen
"12 luku (21.4.1995/578)

Maanpetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen

Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,

2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

3 § (21.4.1995/578)
«Maanpetos»

Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

1) liittyy vihollisen asevoimiin,

2) osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,

3) palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka

4) ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.

Yritys on rangaistava.

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

4 § (21.4.1995/578)
Törkeä «maanpetos»

Jos maanpetoksessa

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja «maanpetos» on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (21.4.1995/578)
Vakoilu

Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.

Yritys on rangaistava.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.

6 § (21.4.1995/578)
Törkeä vakoilu

Jos vakoilu

1) tehdään poikkeuksellisissa oloissa,

2) koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai

3) on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa

ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578)
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578)
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578)
Luvaton tiedustelutoiminta

Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578)
Maanpetoksellinen yhteydenpito

Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

13 luku (21.4.1995/578)
Valtiopetosrikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos

Jos valtiopetoksessa

1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,

2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,

3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai

4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu

Joka tehdäkseen valtiopetoksen

1 ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,

2) valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,

3) antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai

4) värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,

on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

4 § (21.4.1995/578)
Laiton sotilaallinen toiminta

Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

JOS tässä maassa noudatettaisiin lakia, Nato-yhteistyö, Nato Isäntämaa -sopimus, Euroopan Unionin jäsenyys, euro ja moni muu asia loppuisi kuin seinään. Vain siksi, että ne ovat lain vastaista toimintaa, rikollista toimintaa, eli rikoksia. Valitettavasti näin ei ole.

sonni
Alokas
Viestit: 17
Liittynyt: Ke Maalis 08, 2017 2:13 am

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja sonni » To Maalis 09, 2017 10:33 pm

Nuo maanpetospykälät on tämän palstan Venäjän infosotureiden syytä lukea huolella, ettei tarvitse sitten taas selitellä "en tiennyt".

Avatar
vakiviina
Ran-tan-plan
Viestit: 396
Liittynyt: Pe Maalis 10, 2017 12:25 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja vakiviina » Pe Maalis 10, 2017 4:14 pm

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/03/n ... lista.html
NATON MÄÄRÄÄMÄ OSTOSLISTA
Kuva
Eduskunnassa suorastaan puhistiin lähes yksimielisyyttä, kun perustuslakia, rikoslakia, aluevalvontalakia ja lain puolueettomuusmääräyksiä rikkova hallitus esitteli niin ikään noita samoja lakeja rikkovan upseeriklikin ostoslistaa. Laivoja pitää hankkia lisää parilla miljardilla ja lentokoneita kymmenellä.
Kuva
Eduskunnasta taisi löytyä yksi mies, joka vastusti moista, Viimeinen kommunistimohikaani Mustajärvi. Kaikkien muiden päät taitavat olla Naton peräaukossa hartioita myöten. Tuo ostoslistahan ei ole maamme puolustamista varten, vaan sitä tehtävää varten, joka meille on Natossa määrätty.
Kuva
Suomen pitää huolehtia Eestin ilmatilan ja merialueen puolustuksesta. Näin totesi Eestin puolustusministeri jo vuosia sitten, kun suomalaiset maanpetturit riensivät kielet kilometrin mittaisina nuolemaan Naton anaalia ja konttamaan ulkolaisten isäntiensä edessä.
Kuva
Todellisuudessa me emme tarvitse Suomen puolustamiseen lainkaan suuria pinta-aluksia. Itänaapurilta menee noin parisen tuntia noiden purtiloiden tuhoamiseen, jos tarve vaatii. Mutta niillä voidaan ajella rauhanaikana ympyrää ulkomaalaisten isäntien määräysten mukaisesti. Se lienee niiden masturbatoorinen tarkoituskin.
Kuva
Kahdella miljardilla voitaisiin hankkia satoja tai jopa tuhansia laivojen ja sukellusveneitten tuhoamiseen tarkoitettuja ohjuksia ja järjestelmiä. Niiden liikutteleminen ja piilottaminen rikkonaiseen rannikkoomme olisi paljon tehokkaampaa, kuin muutaman pompöösin laivan seilaaminen Tallinan edustalla.
Kuva
Kuva
Ilmapuolustus saataisiin parilla, kolmella miljardilla sellaiseksi, ettei tänne haluaisi tulla yksikään roottoripää tai edes Top Gun Cruise lentelemään. Edes lähimaille. 2,5 miljardilla dollarilla maahan saataisiin kolme S-400 ilmatorjuntarykmenttikalustoa. Se tekisi 24 laukaisualustaa ja 68 ohjusta. Jos muistatte nämä S-400 ohjukset saivat Iltasanomat taannoin kakkimaan housuunsa hirveydestä, kun selvisi, että ryssä voi ampua koneita alas meidänkin ilmatilassamme.
Kuva
Jospa tehtäisiin niin, että ostetaan niitä tänne. Ei tule ryssäkään lentelemään, kun hieman modifoidaan elektroniikkaa jne. Eikä kukaan muukaan. Noiden päälle voitaisiin hankkia vaikkapa runsaalla miljardilla Stingereitä 135 000 taalan kappalehintaan, Olisi säästetty kuutisen miljardia ja ilmapuolustus olisi helvetin paljon paremmalla tolalla.
Kuva
Mutta ei. Näin ei tehdä. Maavoimia laiminlyödään, koska Natoilu maksaa. Rikolliset upseerit ja poliitikot ovat valmiita maksamaan mitä tahansa rikoslain vastaisesta kiimastaan. Suomen ja suomalaisten puolustaminen jää tietenkin sivuseikaksi, kun kontataan suu ammolla suuren ulkolaisen isännän eteen ottamaan käskyjä vastaan.
Kuva
Kuten kansalliskirjailijamme Väinö Linna asian ilmaisi: Hävetkää saatanan lampaat!
Kuva
Kuva
Tämä kulissien takana hääräävä sakki pitäisi ehdottomasti saattaa perustuslain mukaiseen vastuuseen teoistaan.

Julperi
Alibin kestotilaaja
Viestit: 318
Liittynyt: Su Marras 27, 2011 10:21 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja Julperi » Pe Maalis 10, 2017 5:00 pm

Aloitin lukemaan tätä edellisen postausta ja mietin mikähän hörhö tääki on.Mut perkele,siinähän oli ihan asiaa.Itse en oo tarkistellu noita hintoja,jos pitää paikkansa ni siinä meillä uus valtionvarainministeri ja puolustusministeri!!! Kannatan!!!!

Avatar
vakiviina
Ran-tan-plan
Viestit: 396
Liittynyt: Pe Maalis 10, 2017 12:25 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja vakiviina » Pe Maalis 10, 2017 5:06 pm

Todellakin täysin järjenvastaista toimintaa ja kaikki tapahtuu kulissien takana mikä NATO asioihin liittyy.

Avatar
vakiviina
Ran-tan-plan
Viestit: 396
Liittynyt: Pe Maalis 10, 2017 12:25 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja vakiviina » Pe Huhti 07, 2017 12:39 am

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005159413.html
Poliisille halutaan valtaa päättää jopa huumerikosten rangaistuksista – asiantuntijat tyrmäävät lakihankkeen
”TYYPPIESIMERKKI huonosta, tilkkutäkkimäisestä lainsäädännöstä, jossa uudistuksia tehdään ja esitetään tehtäväksi tiheällä tahdilla.”

Näin tyrmäsi Pirkanmaan käräjäoikeus lainmuutoshankkeen, jolla muutettaisiin uunituoretta lakia sakkomenettelystä. Uudistuksen jälkeen poliisi määräisi sakot yhä useammasta rikoksesta ilman, että asiaa käsiteltäisiin lainkaan tuomioistuimessa.

Lakihanke on yksi Juha Sipilän (kesk) hallitusohjelman säästöhankkeista. Moni lausunnonantaja näkee kuitenkin suuria periaatteellisia ongelmia siinä, että tuomiovaltaa siirretään tuomareilta poliiseille.

OIKEUSMINISTERIÖN ehdotuksen mukaan poliisi voisi jatkossa määrätä sakkoja jopa sellaisista rikoksista, joiden rangaistusmaksimi on kaksi vuotta vankeutta. Esimerkiksi törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja huumerikosta ei välttämättä käsiteltäisi käräjillä.

Poliisi voisi määrätä rangaistukseksi vain sakkoja.

Lakihanke on jatkoa joulukuussa voimaan tulleelle uudistukselle, jonka mukaan poliisi voi sakottaa rikoksista, joiden enimmäisrangaistus on puoli vuotta vankeutta. Nyt tätä sakkomenettelyä haluttaisiin laajentaa koskemaan myös selvästi vakavampia rikoksia.

Työryhmä on laskenut, että uudistuksella saataisiin jopa 10 000 juttua pois tuomioistuimesta. Noin puolet olisi rattijuopumuksia.

TAVOITTEENA olisi taata tuomioistuimille työrauha keskittyä ydintehtäväänsä eli tuomiovallan käyttämiseen, Sipilän hallitusohjelmassa määritellään.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan uudistus olisi ongelmallinen perustuslain kannalta. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on aiemmin hyväksynyt, että tuomiovaltaa siirretään vähäisessä määrin muualle. Jääskeläisen mukaan tällaisesta siirrosta ei nyt olisi kyse.


”Näin laajamittaista tuomiovallan siirtoa tuomioistuinten ulkopuolelle ei nähdäkseni voida mitenkään pitää rajoitettuna tai vähämerkityksellisenä.”

MYÖS OIKEUSKANSLERINVIRASTON mielestä hankkeessa lähestytään tuomiovallan ydinaluetta. Erityisesti yksi elämänalue eli liikenne on siirtymässä ennen kokemattomassa laajuudessa tuomistuimien tuomiovallan ulkopuolelle, apualaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen sanoo.

Tätä korostaisi työryhmän ehdotus, että ajokiellot määräisi jatkossa aina poliisi. Moni lausunnonantaja vastustaa myös tätä, koska monille ajokielto on merkittävämpi seuraamus kuin rangaistus.

Tuomariliiton mukaan kaupungissa julkisen liikenteen piirissä asuvalle ajokiellolla on aivan eri merkitys kuin esimerkiksi syrjäkylällä asuvalle aikamiespojalle, joka huolehtii iäkkäistä omaisistaan. Sen takia ajokieltoa ei voi määrätä kaavamaisesti.

”Tällaisen harkinnan käyttäminen kuuluu tuomioistuinten lainkäytön ytimeen”, tuomariliitto korostaa.

HELSINGIN HOVIOIKEUS huomauttaa, että myös rangaistuksen mittaamisessa otetaan aina huomioon useita tekijöitä, muun muassa tekijän aiempi rikollisuus. Rajanveto vankeuden ja sakon välillä tulee pohdittavaksi erityisesti silloin, jos teon rangaistusmaksimi on puolen vuoden sijasta vuosi, puolitoista tai kaksi vuotta vankeutta.

”Tämä rajanveto sakon ja vankeuden välillä tulisi tehdä nimenomaan tuomioistuimessa eikä sakkomenettelyssä”, hovioikeus painottaa.

Sakkomenettelyyn voitaisiin hovioikeuden mukaan siirtää rattijuopumukset ja törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset, sillä ne ovat yleensä selviä niin näytön kuin rangaistuksen puolesta. Muuten sakkomenettelyä ei hovioikeuden mukaan saa laajentaa.

OIKEUSASIAMIES Jääskeläinen ihmettelee hankkeen aikataulua. Uudistusta viedään läpi budjettilakina, joten se tulisi voimaan syksyllä 2018 tai viimeistään vuonna 2019.

Jääskeläinen ei pidä asianmukaisena, että näin merkittävää muutosta käsitellään tällaisella hopulla.

Hankkeen lausuntokierroksella tapahtui merkillinen kömmähdys. Lausuntoa ei alun perin pyydetty lainkaan ylimmiltä laillisuusvalvojilta eli oikeuskanslerilta ja oikeusasiamieheltä.

Heille lähti lausuntopyyntö vasta varsinaisen lausuntokierroksen päätyttyä. Kumpikin taho suhtautuu hankkeeseen erittäin kriittisesti.


SAKKOMENETTELYSSÄ olisi tarkoitus käsitellä vain vain selvät ja yksinkertaiset jutut. Monissa lausunnoissa kuitenkin muistutetaan, että rikoksiin ja rangaistuksiin liittyy mutkikkaita rajanvetoja.

Aina ei ole itsestään selvää, mikä rikos on kyseessä vai onko teko rikos ollenkaan. Onko teko tahallinen vai tehtiinkö se huolimattomuudesta? Onko kyseessä rikos vai vasta sen yritys?

Helsingin hovioikeus epäileekin, että sakkomenettelyssä käsiteltäisiin myös epäselviä tapauksia. Epäilty saattaa jopa ilomielin suostua sakkomenettelyyn, jos hän sillä välttää vankeusrangaistuksen.

”Rikosasioiden vastaajien oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden kannalta tämä voi olla ongelmallista.”

Myös muissa lausunnoissa arveltiin lainmuutoksen lisäävän riskiä siitä, että samasta rikoksesta tulisikin aivan erilainen rangaistus.

SAKKOMENETTELYÄ voitaisiin ehdotuksen mukaan käyttää, vaikka epäilty kiistäisi rikoksen. Nykyisin sakkomenettelyyn vaaditaan tunnustus. Vastapainona tuomitulle ehdotetaan nykyistä helpompaa reittiä viedä asia tuomioistuimeen.

Oikeusasiamies Jääskeläisen mielestä sakkomenettelyssä pitäisi jatkossakin edellyttää teon tunnustamista. Hän ihmettelee työryhmän huolta siitä, että rikosepäilyn kiistävät ihmiset vesittäisivät koko systeemin.

”Keskeisimmän huolen tulee olla se, että syytön tuomitaan rangaistukseen tai että joku tuomitaan ankarampaan rangaistukseen kuin teon moitittavuus edellyttäisi.”

Moni epäilee, että koko hankkeen sytykkeenä on raha. Uudistus ei kriitikoiden mukaan auta tuomioistuimia keskittymään yhtään nykyistä paremmin ydintehtäväänsä eli hankalien ja riitaisten asioiden käsittelyyn. Säästyvät rahat yksinkertaisesti leikattaisiin tuomioistuimilta pois.

”Säästöjähän tässä haetaan”, kiteyttää Poliisijärjestöjen liitto.

Moni arvelee, ettei uudistuksella edes saavuteta toivottuja säästöjä. Hankkeen arvioidaan säästävän yli viisi miljoonaa euroa.

USEISSA lausunnoissa pelätään uudistuksen heikentävän lainkuuliaisuutta, koska yhä suurempi osa tuomituista selviäisi käytännössä rikoksistaan ilman rangaistuksia.

Jos poliisin määräämät sakot jäävät maksamatta, niitä ei voi muuntaa vankeudeksi. Siten varattomille ei käytännössä koituisi mitään seurauksia tietyistä rikoksista.

Tämä voi vaikuttaa koko rikosoikeusjärjestelmän uskottavuuteen, epäilevät esimerkiksi oikeuskanslerinvirasto ja tuomariliitto. Samaa mieltä on rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen. Hän huomauttaa, että erityisesti huumerikoksista ja varkauksista tuomitut ovat usein varattomia.

”Tällainen tosiasiallinen rangaistuksetta jääminen on omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta ja saa järjestelmän tuntumaan epäoikeudenmukaiselta.”

Poliisijärjestöjen liitto arvelee, että lainmuutos tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi huumerikoksen rangaistavuuden poistamista. Huumerikollisilla ei yleensä ole ainakaan sellaisia tuloja tai omaisuutta, jonka viranomaiset kykenisivät löytämään.

UUDISTUS heikentäisi myös oikeudenkäyntiin olennaisesti kuuluvaa julkisuutta. Rikosjuttujen syytettyjä tämä voisi ilahduttaa, mutta jotkut epäilevät tämänkin vähentävän lainkuuliaisuutta.

Merkittäviäkin rikoksia voitaisiin käsitellä sakkomenettelyssä julkisuudelta piilossa, Pirkanmaan käräjäoikeus pohtii.

Poliisijärjestöjen liiton mielestä sakkomenettelyn sijasta olisi järkevämpää kehittää nopeutettua oikeuskäsittelyä. Sitä on kokeiltu joissakin massatapahtumissa. Silloin päivystävä tuomari voisi käsitellä esimerkiksi rattijuopumukset saman tien.

Sakkomenettelyä koskeva hanke jakaa poliisikuntaa. Esimerkiksi Poliisihallitus kannattaa sitä, mutta Poliisijärjestöjen liitto vastustaa.

Syyttäjät näyttävät olevan yksimielisesti hankkeen takana. Myös Asianajajaliitto kannattaa ehdotusta
.
Eipä se ole perustuslaki ennenkään ollut este päätöksien tekoon :lol:

Avatar
vakiviina
Ran-tan-plan
Viestit: 396
Liittynyt: Pe Maalis 10, 2017 12:25 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja vakiviina » Su Huhti 09, 2017 10:06 pm

http://www.lapinkansa.fi/kotimaa/paamin ... -15980785/
Pääministeriltä kova uutispommi: Juha Sipilä haluaa tiedustelulakien perustuslakimuutoksen läpi kiireellisenä
Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi kuntavaalien tulosillan yhteydessä Lännen Medialle ison uutisen. Pääministeri toivoo, että siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöön valmistellut muutokset voidaan hyväksyä eduskunnassa nopeutetussa järjestyksessä.

Uusi lainsäädäntö edellyttää Sipilän mukaan varmasti muutoksia Suomen perustuslakiin.

Perustuslain muuttaminen jo ensi syksynä edellyttää sitä, että hallitus julistaa lakiesityksen kiireelliseksi. Tällöin perustuslakimuutoksen hyväksyminen edellyttää, että kiireellisyyttä kannattaa eduskunnassa viisi kuudesosaa äänensä antaneista.

Tämän jälkeen muutos voidaan hyväksyä eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistöllä.

– Siinä on tehty erittäin hyvää työtä nyt parlamentaarisessa ryhmässä. Oma toivomukseni on se, että asia menisi kiireellisessä järjestyksessä [läpi eduskunnassa]. Sehän vaatii perustuslakimuutoksen. Se on selvä asia jo nyt. Parlamentaarinen ryhmä tekee töitä tämän kuukauden loppuun asti, Sipilä vastaa Lännen Median kysymykseen.

Sipilä tarkentaa tarkoittavansa perustuslain muuttamista eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistön tuella.

– Toivottavasti muutos hyväksytään nopeutetusti, Sipilä painottaa LM:lle.

Pääministerin kanta on erittäin iso uutinen, koska perustuslain muutoksen julistaminen kiireelliseksi on poikkeuksellinen toimenpide Suomen kaltaisessa länsimaisessa demokratiassa.

Tavallisesti perustuslakia muutetaan siten, että ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta hyväksytään toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin asti.

Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen ehdotus on hyväksyttävä asiasisällöltään muuttumattomana täysistunnossa kahden kolmasosan enemmistöllä.


Sipilä kertoo, että hallituksen puoliväliriihessä turvallisuusasiat ovat korostetusti pöydällä huhtikuun lopulla.

– Meillä on neljä kokonaisuutta siellä, ja turvallisuuden valitsimme jo tammikuussa yhdeksi kokonaisuudeksi. Kyllä sen merkitys on viime päivien tapahtumien johdosta noussut, pääministeri arvioi.

Siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöä sekä niiden valvontaa valmistelevien työryhmien mietinnöt luovutetaan sisäministerille, puolustusministerille ja oikeus- ja työministerille keskiviikkona 19. huhtikuuta.

Hallituksen tavoitteena on saada esitykset eduskunnan käsiteltäviksi syysistuntokaudella.
Niin se perustuslaki pikkuhiljaa murenee.Saadaan suomen oma PatriotAct.Isoveli valvoo. :?

Avatar
vakiviina
Ran-tan-plan
Viestit: 396
Liittynyt: Pe Maalis 10, 2017 12:25 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja vakiviina » Ke Huhti 19, 2017 9:55 pm

http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005177090.html
”Herättänyt ihmetystä ja huolta” – 34 kansanedustajaa voi vesittää hallituksen suunnitelman
Hallituksen haluama poikkeusmenettely tiedustelulain muuttamisessa tarvitsisi oppositiosta selvän tuen, mutta sen saaminen näyttää epävarmalta.
Viranomaisten toimivaltuuksia lisäävä tiedustelulain uudistus ja sen kiireellinen poikkeusmenettely saavat kritiikkiä oppositiopuolueilta. Erityisen negatiivisesti poikkeusmenettelyyn suhtautuu vasemmistoliitto, mutta myöskään Sdp ja vihreät eivät suoraan kannata sitä.

Tiedustelulain muuttaminen edellyttäisi perustuslain muuttamista. Hallitus haluaisi tehdä muutoksen kiireellisesti, mikä edellyttää eduskunnan äänestyksessä viiden kuudesosan kannatusta.

Oppositiosta tarvitaan tukea

Hallituspuolueilla keskustalla, kokoomuksella ja perussuomalaisilla on eduskunnassa yhteensä 123 kansanedustajaa, joista puhemies ei voi äänestää. Äänestäviä kansanedustajia on siis yhteensä 199.

Jos kaikki kansanedustajat ovat paikalla äänestyksessä, yhteensä 166 kansanedustajan pitäisi äänestää nopeutetun menettelyn puolesta. Tällöin hallituksen 122 äänestävän kansanedustajan lisäksi ainakin 44 oppositiopuolueen kansanedustajan pitäisi äänestää sen puolesta – eli menettelyn kaatamiseen tarvittaisiin 34 kansanedustajaa.

Jos kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat eivät ole paikalla äänestyksessä, oppositiosta tarvitaan enemmän tukea.

Oppositiopuolueista Sdp:llä on eduskunnassa 35, vihreillä 15, vasemmistoliitolla 12, Rkp:llä 10 ja kristillisdemokraateilla viisi kansanedustajaa.

Vasemmistoliitto kriittisin

Tiukimmin nopeutettua menettelyä arvostelee vasemmistoliitto. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen (vas) pitävät vaarana, että nopeutetusta menettelystä tulee ennakkotapaus.

– Jos kiireellistä menettelyä käyttää ilman, että on pystytty perustelemaan, miksi se on välttämätöntä tai kiireellistä, luodaan helposti ennakkopäätös myös tuleville hallituksille muuttaa perustuslakia. Se voi olla vaarallinen ja tarkoittaa sitä, että madalletaan kynnystä muuttaa perustuslakia, Andersson sanoo.

– Pidämme ihan hyvänä, että tiedustelulainsäädäntöä selkeytetään. Tämä aikataulu on meidän ryhmässämme herättänyt ihmetystä ja huolta, Pekonen sanoo.

Tiedustelulain sisällön muuttaminen voi olla Anderssonin mielestä perusteltua, mutta hänen mielestään ei ole esitetty tarpeeksi painavia syitä lainsäädännön kiirehtimiseen.

– Pidän tätä esitettyä tiedusteluviranomaisen perustamista hyvänä. Sitten on tietenkin tärkeää, että kansalaiset saavat tietoa, jos ovat olleen tiedustelutoiminnan kohteena, Andersson kertoo.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ja vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö korostavat, että kokonaisuus pitää ensin katsoa tarkkaan, ennen kuin tehdään mitään päätöksiä.

– Perustuslain muuttamisen osalta pitää olla erittäin tarkkarajainen ja hallituksen pitää pystyä perustelemaan, että jos se tehdään kiireellisessä menettelyssä, niin miksi se tehdään kiireellisesti, Niinistö kommentoi.

– Kyseessä on iso tärkeä uudistus. Siihen pitää käyttää niin paljon aikaa, että huolellinen harkinta tulee tehtyä, Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa.

Hän korosti, että ensin sisällöstä on saatava sopu, ja sitten päätetään aikataulusta. Hänen mukaansa tiedustelulakia voidaan muuttaa, jos kansalaisten perusoikeudet ja turvallisuustarve ovat tasapainossa.

Niinistön mielestä lakia uudistettaessa on erityisen tärkeää, että laki on tarkkarajainen, jottei perustuslakiin tule ”sellaista reikää, jossa voidaan ihmisten perusoikeuksia heikentää myöhemmin hyvin löperöin, näennäisesti turvallisuuteen perustuvin argumentein”.

Tiedustelulakia valmistelleet työryhmät julkistivat tänään ehdotuksensa ministereille. Laki helpottaisi viranomaisten tiedonhankintaa, vaikka kyse ei olisi selkeästä rikosepäilystä. Laki sallisi muun muassa verkkotiedustelun, johon viranomaisilla ei nyt ole valtuuksia.

Hallituksen tavoitteena on saada esitykset tiedustelulaiksi eduskunnan käsiteltäväksi tulevalla syysistuntokaudella. Jos lakiuudistusta ei käsitellä nopeutetusti, sitä käsitellään seuraavallakin hallituskaudella.

Riukiu
Mestarietsivä Pedersen
Viestit: 940
Liittynyt: Ke Touko 27, 2015 6:55 am

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja Riukiu » Ke Huhti 19, 2017 9:58 pm

Totta kai SDP ja kumppanit antavat tukensa totalitarismille.

Avatar
vakiviina
Ran-tan-plan
Viestit: 396
Liittynyt: Pe Maalis 10, 2017 12:25 pm

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja vakiviina » To Huhti 20, 2017 11:34 am

Riukiu kirjoitti:Totta kai SDP ja kumppanit antavat tukensa totalitarismille.
Pahaa pelkään.Ainakin kannattaisi tutkia asia huolella eikä rynnätä tekemään kiirehdittyjä päätöksiä niinkuin nyt esitetään terrorismin varjolla.

https://demokraatti.fi/tuomioja-tylytta ... attomaksi/
Tuomioja tylyttää ehdotusta uudeksi tiedustelulaiksi – ”Tunnen itseni turvattomaksi”
Kansanedustaja ja ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoo tuoreessa Facebook päivityksessään tuntevansa olonsa turvattomaksi. Perustelut ovat kuiten erilaiset kuin äkkinäinen voisi kuvitella.

– Tunnen oloni turvattomaksi. Se on tietysti ollut niiden tarkoitus, jotka ovat viime päivien massiivisella pelottelukampanjalla ohjaamassa suomalaisia hyväksymään uudet ehdotukset suojelupoliisin ja sotilastiedustelun valtuuksien sekä tietoliikenteen valvontamahdollisuuksien lisäämisestä. Turvattomuudentunteeni ei kuitenkaan perustu siihen että edelleenkään kokisin Suomen erityisen turvattomaksi terrori-iskujen tai hybridisodankäynnin kohteeksi, joilla uhkakuvilla ”maailma on muuttunut” hokemien saattamina nopeata tarvetta kajota myös perustuslain suojaamiin kansalaisvapauksiin pyritään perustelemaan, Tuomioja kirjoittaa.

– Henkilökohtaisesti suurin turvallisuusriskini on, kuten kaikilla muillakin suomalaisilla, liikenneonnettomuuteen joutuminen. Se mikä on nyt eniten vaikuttanut turvattomuuden tunteeni kasvuun on pelkoni siitä, miten innokkaasti suomalaista oikeusvaltiota ja sen takaamia kansalaisoikeuksia ja -vapauksia ollaan valmiita rajoittamaan kansallisen turvallisuuden nimissä. Orwellilainen maailma on jo muutoinkin aivan liian konkreettista nykyisyyttä.

En ole sinisilmäinen
– En ole sinisilmäinen. Valtion ja sen kansalaisten turvallisuudesta on huolehdittava, mutta käytettyjen keinojen haittojen ja hyötyjen on oltava oikeassa tasapainossa. Olen jo pitkään suhtautunut puhelin- ja sähköpostiviestintääni siten, että joku jossain voi sitä seurata. Turvallisuudentunteeni ei kuitenkaan kohene siitä, jos laittoman urkinnan rinnalle saadaan myös mahdollisuus lailliseen vakoiluun.


Suomi on vielä kansainvälisessä vertailussa erittäin tiukan viestintäsalaisuuden ja yksityisyyden suojan maa, mikä muun ohella on myös investoijien silmissä kilpailukykyämme tukeva etu. Asiallista pohdintaa siitä mitä kansallisen turvallisuuden nimissä on mahdollisesti tarpeen ja mikä ei, on jatkettava. Se onnistuu paremmin ilman tätä nyt nähtyä pelkoa lietsovaa hypetystä.

Avatar
sikakoira
Ainesta Watsoniksi
Viestit: 2788
Liittynyt: Ke Kesä 07, 2017 8:50 am

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja sikakoira » To Elo 24, 2017 11:15 am

Poliitikot tarttuivat hanakasti yksityisyyden suojan murentamiseen välittömästi ensimmäisen terrori-iskun tapahduttua,aivan kuin tätä olisi odotettu.Lainmuutos tulisi nyt nuijia kasaan ilman mitään kyselyitä.Lehdistö on alkanut myös rummuttaa lakimuutoksen tarpeellisuutta ja sitä kuinka valtaosa kansalaisista muka tätä kannattaa.Todellisuudessa SUPO:lla oli tarvittava tieto Turun tapauksen estämiseksi ja kyse olikin siitä että mihinkään toimiin ei ruvettu.Myöskään maissa missä tiedustelulakia on kiristetty ei terroritekoja ole saatu estettyä vaikka tähän väitteeseen yritetään aina vedota.Perustuslakiin tehtäviin pikamuutoksiin kannattaakin suhtautua varauksella,prkl. :lol:
“I think we have to find out what happened first. Here we go again with, you know, you’re guilty until proven innocent. I don’t like that. "
Donald Trump

Avatar
sikakoira
Ainesta Watsoniksi
Viestit: 2788
Liittynyt: Ke Kesä 07, 2017 8:50 am

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja sikakoira » To Elo 24, 2017 12:22 pm

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/08/p ... he-ja.html
PRESIDENTTI NIINISTÖN PUHE JA TIEDUSTELULAKI
Presidentti Sauli Niinistö otti kantaa Turun terrori-iskun jälkeisissä tunnelmissa kantaa maahanmuuttoon yleisemminkin ja raja-valvontaan. Hän sanoi, ettei Suomi voi sulkea rajojaan, palauttaa rajatarkastuksia länsirajalle, koska se johtaisi vain Suomen sulkeutumiseen. Hän sanoi myös, että rajojen sulkeminen ei estäisi turvapaikanhakijoiden vyöryä maahan ja toi esiin taas kerran, sen kuuluisan itärajan hallitsemattoman turvapaikanhakijakaaoksen.
Kuva
Kerrataanpa vielä kerran mikä tilanne oli vuonna 2015. Itärajan turvapaikanhakijavyöry oli kokonaisuudessaan alle 800 henkilöä. Näistä valtaosa passitettiin takaisin Venäjälle Dublinin sopimuksen perusteella, koska Venäjä oli turvallinen maa. Suomi myös vaati Venäjää pysäyttämään turvapaikanhakijoiden tulon omalla puolellaan ja näin myös tapahtui venäläisten toimesta.

Samaan aikaan Ruotsin valtio kuljetti busseillä kenenkään estelemättä 31 000 turvapaikanhakijaa suoraan Tornion kautta maahan. Näistä tuhannet ovat nyt kadoksissa viranomaisilta. Heitä ei pysäyttänyt kukaan missään, eikä presidentti Niinistö tai maan hallitus esittänyt missään vaiheessa mitään toiveita Ruotsille yhtään mistään. Itseasiassa maamme kaikki poliitikot olivat täysin hiljaa siitä, että Ruotsin valtio toi Suomeen kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita.

Kun maahanmuuttovastaiset alkoivat metelöidä tästä oikeasta vyörystä, muutamat itseään hyvinä ihmisinä pitävät poliitikot ja virkamiehet astuivat esiin, ja ilmoittivat ettei näitä kymmeniä tuhansia länsirajalta tulleita voida käännyttää millään perusteilla, koska kansainvälisten sopimusten mukaan heidän turvapaikka-anomuksensa pitää käsitellä Suomessa. Näin siis siitä huolimatta, että itärajan ylittäneet voitiin palauttaa samaan aikaan Dublinin sopimukseen vedoten.

Presidentti Niinistö siis puhui taas kerran muunneltua totuutta. Hän ei kertonut, että Suomi oli EU-jäsenmaana määrätty ottamaan vastaan Euroopan Unionin sisäisin siirroin kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia, olivatpa nämä asustelleet jo vuosia Euroopassa kuten Juha Sipilän kanssa uutisissa esiintynyt nuori mies, tai keitä tahansa. Valtaosa näistä Ruotsin Suomeen kuskaamista oli juuri tällaisia. He olivat pääasiassa jo vuosia Euroopassa olleita irakilaisia ja somaleja, vaikka media huusi suureen ääneen Syyrian pakolaisista ja poliitikot puhuivat syyrialaisista turvapaikanhakijoista. Syyrialaisia tuossa 31 000 tulijan joukossa oli alle 800. Jokseenkin samanverran kuin Albaniasta tulleita.

Mutta itärajan ylittäneet vajaat 800 tulijaa olivat presidentin puheessa edelleen uhka ja hallitsematon ilmiö suljetulla rajalla.

Niinistö myös antoi ymmärtää, ettei rajoja voida sulkea Schengen-sopimuksen ja muiden vastaavien takia. Niinistö jätti sujuvasti mainitsematta, että Suomeen suuntautuva turvapaikanhakijoiden vyöry kuihtui välittömästi sen jälkeen kun Tanska ja Ruotsi ottivat käyttään tarkastukset omilla rajoillaan. Näin tekivät useat muutkin Euroopan Unionin jäsenmaat. Suomi on Saksan alamaisena yksi niistä harvoista maista joka ei tehnyt niin. Tämän presidentti Niinistö jätti kokonaan mainitsematta puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Presidentti Niinistö toi esiin myös sisäisen turvallisuuden. Hän ja maamme poliittinen johto ovat nyt liikuttavan yksimielisiä uuden tiedustelulain välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä. Ilman sitä emme kuulema kykene torjumaan terrorismia. Sehän on valhe.

Suomi torjui terrorismia tehokkaasti vuosikymmeniä, sekä Lähi-idän terrorismia, että eurooppalaista vasemmisto- ja oikeistoterrorismia, ja myös Pohjois-Irlannin terrorismia. Laadukas poliisityö, poliittinen toiminta ja ulkopolitiikka, eli maamme yleisesti tunnustettu asema puolueettomana ja riippumattomana maana takasivat sen, etteivät edes Suomessa oleskelleet terroristit tehneet yhtään mitään, tai edes aikoneet tehdä mitään. Se oli menestystarina, oikeasti.

Presidentti Halosen aloittama ja presidentti Niinistön jatkama ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tehnyt meistä osapuolen Lähi-idän konflikteissa. Suomalaisia sotilashenkilöitä on ollut sekaantumassa Irakin ja Syyrian sotiin, suomalaisia sotajoukkoja on ollut Afganistanissa, ja jopa Sudanissa, ja kaikki nämä operaatiot ovat tehneet Suomesta ja suomalaisista islamistisen terrorismin kohteita. Se on ollut seurausta valitusta politiikasta. Maamme valtiojohto on halunnut, että Suomi kuuluu islamistiterroristien kohdemaihin. Sitä tiiviimpi Nato-yhteistyö ja osallistuminen Naton sotilasoperaatioihin on saanut aikaan. Eikä tämä ole mielipide, vaan fakta.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut uusi salaisia pakkokeinoja koskeva laki antoi viranomaisille täysin vapaat kädet seurata, salakatsella ja salakuvata, kuunnella ja äänittää ketä tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa. Se antoi viranomaisille luvan asentaa lupia kyselemättä haitta- ja seurantaohjelmia mihin tahansa mobiililaitteisiin ja tietokoneisiin. Kysymys kuuluu, mitä uusi tiedustelulaki toisi lisää tähän valikoimaan?

On puhuttu uudesta vihjerekisteristä. Niin, poliisin rikoksista epäiltyjen salaisessa rekisterissä oli jo yli 200 000 nimeä, Venäjän presidentti Putin mukaan lukien. Poliisi on ilmoittanut putsanneensa rekisterin nimistä, joita siellä ei pitäisi olla, mutta onko näin, sitä emme tiedä. Se on salainen rekisteri. Nyt sen rinnalle tulisi jokin uusi rekisteri, jonne voisi päätyä ilman, että sinne päätyvää edes epäiltäisiin yhtään mistään. Juuri tällaista rekisterihän ehdoteltiin jo vuosia sitten. Mihin tällaista tarvittaisiin? Terroristeja vartenko? Ei, vaan suomalaisia varten.

Joidenkin puheenvuorojen mukaan uusi tiedustelulaki antaisi viranomaisille oikeuden pidättää tai ottaa kiinni kenet tahansa, vaikka kyseistä henkilöä ei epäiltäisi mistään rikoksesta tai sellaisen suunnittelusta. Jos näin on, mitä helvettiä tämä tarkoittaa?

Se tarkoittaisin sitä, että kuka tahansa voisi milloin tahansa päätyä ilman mitään syytä koppiin. Koska tahansa. Missä tahansa. Mitään perusteita ei edes tarvittaisi. Jos tämä julkisuudessa esitetty pitää paikkansa, se tarkoittaa niiden kuuluisien länsimaisten arvojen täydellistä romuttamista. Ei edes Putinin Venäjällä vangita ihmisiä ilman edes tekaistua syytä. Meidän hallituksemme ja presidenttimme ehdottaa sellaista lakia ja kiireellisenä.
Kuva
Nyt on todellakin syytä painaa jarrua ja kammata hallituksen ehdotus tiedustelulaista täikammalla kohta kohdalta. Se nimittäin kohdistuisi meihin kaikkiin, eikä vain "terroristeihin". Terrorismin torjuntaan on olemassa täysin riittävät välineet niin juridisesti, kuin työkalupakissakin. Sen todisti partiopoliisi omalla toiminnallaan Turussa pysäyttäessään puukottajan, ilman että tämä pääsi hengestään. Se oli juuri sitä minkä perään poliitikot nyt huutelevat ja jonka suomalainen poliisi kyllä osaa, jos tarve vaatii.

Totuus Turun puukotusiskustahan on se, että Suojelupoliisi teki virheanalyysin, eli epäonnistui terrorismin torjunnassa. Se varmasti johtui osittain resurssipulasta, mutta oli myös arviointivirhe. Tekijästä oli tullut useita vihjeitä, mutta SUPOn analyysissa miestä ei pidetty vaarallisena. Voi hyvinkin olla, ettei hänen taustojaan edes kyselty Saksasta, jonka viranomaiset ovat iskun jälkeen kertoneet julkisesti tietonsa miehen rikostaustoista, useammista henkilöllisyyksistä ja yhteyksistä radikaali-islamiin. Nämä kaikki olisi pitänyt tarkistaa jo turvapaikanhakuprosessin yhteydessä ja niiden olisi pitänyt olla halyytysmerkki viranomaisille. Suojelupoliisissa joku tai jotkut eivät pitäneet niitä sellaisina.
Kuva
Presidentti Niinistön ja pääministeri Sipilän ja muiden poliitikkojen on tällaisen tiedustelulain ajamisen jälkeen aivan turha moittia Turkin presidentti Erdogania ja hänen toimintaansa. Turkissa vangittuja ja pidätettyjä sentään syytetään valtion vastaisesta toiminnasta ja terrorismin tukemisesta. Presidentti ja hallitus haluavat lakkauttaa käytännössä kaikki kansalaisoikeudet yhdellä lailla.
“I think we have to find out what happened first. Here we go again with, you know, you’re guilty until proven innocent. I don’t like that. "
Donald Trump

Avatar
sikakoira
Ainesta Watsoniksi
Viestit: 2788
Liittynyt: Ke Kesä 07, 2017 8:50 am

Re: Perustuslaki

Viesti Kirjoittaja sikakoira » Ke Joulu 05, 2018 6:11 pm

https://www.hs.fi/politiikka/art-200000 ... ml?ref=rss
Voiko Supo kuunnella puhelintasi ja jättää kertomatta siitä? Näissä tilanteissa se on mahdollista, jos hallituksen esitys toteutuu
SUOJELUPOLIISI Supo saa puuttua ulkomaille matkustaneiden kansalaisten yksityisyyteen salaisesti, jos hallituksen esitys tiedustelulaeiksi toteutuu. Hallituksen esityksen mukaan Supo saa vapaasti harkita, kertooko se jälkeenpäin kansalaisille kaapanneensa heidän puhelinkeskustelujensa sisältöä tai muuta viestiliikennettä ulkomailla.

Hallituksen esityksen mukaan Supon tiedonhankinnasta kuten suomalaisen puhelinkuuntelusta ulkomailla päättää Supon päällikkö eikä siihen tarvita oikeuden päätöstä.

Kotimaassa tilanne on toinen.

Supon vapaassa harkinnassa on myös, kertooko se mistään muustakaan ulkomailla kansalaiseen kohdistuneesta tiedustelusta jälkeenpäin. Supo on saamassa oikeuden käyttää muun muassa teknisestä tarkkailua, postilähetysten pysäyttämistä ja kopiointia sekä salaisia vierailuja työpaikoilla.

Supo ja puolustusvoimat voivat käyttää salaisia tiedustelukeinoja, kun ne epäilevät vakavaa uhkaa kansalliselle turvallisuudelle. Varsinaista epäilyä rikoksesta ei kuitenkaan tarvita, joten kynnys kohteeksi joutumiselle on matalammalla kuin rikostorjunnassa.

ULKOMAILLA oleskeleva kansalainen on hallituksen esityksen mukaan eri asemassa kuin kotimaassa asuva. Suomen sisällä oleskelevalla kansalaiselle on ilmoitettava tieto telekuuntelusta, tietojen hankkimisesta telekuuntelun sijasta, televalvonnasta, teknisestä tarkkailusta ja valvotusta läpilaskusta ”viipymättä”, kun tiedonhankinnan tarkoitus on saavutettu.

Salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä on kuitenkin ilmoitettava tiedonhankinnan kohteelle ”viimeistään vuoden kuluttua sen käytön lopettamisesta”, hallituksen esitys säätää.

Myös moni Supon salainen tiedonhankintakeino Suomen sisällä on sellainen, että siitä ei hallituksen esityksen mukaan tarvitsisi ilmoittaa kansalaiselle. Hallituksen esityksen mukaa kansalaista voi tarkkailla suunnitelmallisesti ja salaa, häntä voi puhutella väärällä henkilöllisyydellä ja hänen työpaikallaan voi käydä vaivihkaisesti penkomassa ja monistamassa asioita ilman ilmoitusvelvollisuutta jälkikäteen.

KANSALAISELLE ei tarvitsisi kertoi myöskään tilanteista, joissa Supo tai pääesikunnan tiedustelu on vahingossa avannut hänen viestinsä. Sisäministeriö on pitänyt valiokunnissa kiinni kannastaan, että myöskään vahingossa avatusta lääkärin, asianajajan, papin ja toimittajan viestistä ei tarvitsisi kertoa loukkauksen kohteelle.

MIKSI hallitus ei sitten katso tarpeelliseksi kertoa kansalaisilleen yksityisyyden loukkauksista, jos he oleskelevat ulkomailla?

Lakiesityksessä hallitus perustelee asiaa muun muassa näin: ”Tiedustelumenetelmän käytöstä ilmoittaminen sen kohteelle ulkomaan tiedustelussa paljastaisi tiedustelutoiminnan käyttämisen toisen valtion alueella, joka voisi vahingoittaa valtioiden välisiä suhteita.”

Hallitus perustelee ilmoittamatta jättämistä myös sillä, että tiedusteluun ulkomailla liittyy ”ulkopoliittisia ja mahdollisesti muita sensitiivisyyksiä”.

JOTKUT hallituksen esittämät täysin salaiset tiedustelukeinot ovat sellaisia, että perustuslakivaliokunta katsoi niistä kertomisen olevan välttämätöntä. Perustuslakivaliokunta vaati marraskuun lausunnossaan, että tiedustelutoiminnassa velvollisuus ilmoittaa tiedustelusta kohteelle koskee myös viestin tunnistetietojen käsittelyä.

Hallitusten lakiesitysten mukaan ilmoitusvelvollisuus koskisi vain tilannetta, jossa viestin tai tallennetun tiedon sisältö on käyty läpi manuaalisesti eli, että ihminen on ottanut sisällöstä selvää.

Eduskunnan puolustus- ja hallintovaliokunnat ovat tiettävästi muutenkin tiukentamassa Supon ja pääesikunnan velvollisuutta ilmoittaa tiedustelusta kansalaisille.

Muun muassa ulkomaantiedusteluun perustuslakivaliokunta kaipasi ”olennaisia täsmennyksiä”. Perustuslakivaliokunnan mukaan tiedustelulakiesitys antaa ulkomailla toimiville Suomen tiedustelijoille liikaa harkintavaltaa käyttää Suomen sisällä kiellettyjä keinoja.
“I think we have to find out what happened first. Here we go again with, you know, you’re guilty until proven innocent. I don’t like that. "
Donald Trump

Vastaa Viestiin