VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnalta

Tänne keskustelut politiikasta siihen liittyvästä korruptiosta yms.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

Fire
Alibin kestotilaaja
Viestit: 326
Liittynyt: Ti Maalis 19, 2019 10:20 pm

VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnalta

Viesti Kirjoittaja Fire » Pe Huhti 12, 2019 1:35 pm

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006067566.html
Valtiovarain­ministeriö pimitti edus­kunnalta soteen liittyvän 210 miljoonan euron ongelman

Oikeustieteilijät arvostelevat ankarasti valtiovarainministeriön virkamiesten toimintaa.

Kuva
Pekka Viljanen, Janne Salminen ja Päivi Nerg. (KUVA: Benjamin Suomela, Martti Kainulainen / Lehtikuva, Vesa Moilanen / Lehtikuva)

Petri Sajari HS, Paavo Teittinen HS

Julkaistu: 12.4. 2:00 , Päivitetty: 12.4. 6:57

Valtiovarainministeriön virkamiesten ja eduskunnan välille on syntynyt poikkeuksellinen luottamuspula.


HS:n haastattelemien eduskunnan virkamiesten mukaan ministeriö pimitti maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisevilla hetkillä eduskunnalta olennaisia tietoja. Kertomatta jääneet tiedot olisivat voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka olisivat estäneet uudistuksen toteutumisen aikataulussa.

Lopulta sote-uudistus kaatui, koska pääministeri Juha Sipilä (kesk) erosi.

HS:n näkemissä sähköpostiviesteissä valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa on kyse sadoista miljoonista euroista.

”Puhuimme rahoituksen osalta myös lomituksesta ja kotoutuksesta. Onko sinänsä erityistä syytä olla ottamatta niitä huomioon? Onko riski, että joku eduskunnassa huomaa tuon puutteen ja koko vastineen uskottavuus kärsii?” kirjoitti yksi virkamies sähköpostissa 28. helmikuuta.

Toinen virkamies totesi: ”Jos kotoutuminen ja lomitus mainitaan, on edelleen sellainen riski, että nämäkään eivät ole ainoat, meillä ei ole varmuutta (vaikka tällä hetkellä ilmeisesti todennäköistä), ehtisikö liikennepuolen esityskään ulos [– –] En kuitenkaan uskalla taata, etteikö joku voisi sitä eduskunnassa keksiä.”

Itse asia on tekninen ja monimutkainen, mutta kiistassa on kyse merkittävästä periaatteellisesta kysymyksestä: miten pitkälle virkamies voi työssään sitoutua poliittisten tavoitteiden toteuttamiseen?

Eduskunnassa sähköpostiviestit ovat herättäneet tyrmistystä.

HS:n tietojen mukaan useat eduskunnan virkamiehet tulkitsevat viestejä siten, että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ajaneet hallituksen poliittista uudistusta jättämällä kertomatta tärkeitä yksityiskohtia.

Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot.

Viestit nähnyt Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen korostaa, että eduskunnan tietojensaantioikeus on laaja. Se tarkoittaa, että tietojen on oltava oikeita ja riittäviä eikä mitään yksityiskohtia voi jättää kertomatta.

”Jos ilmenisi, että eduskuntaa on tahallisesti johdettu osittaisilla tiedoilla harhaan, asian kannalta merkittäviä tietoja olisi salattu tai sille olisi toimitettu virheellisiä tietoja, kyse olisi vakavasta ylimmän valtioelimen toimintaan kohdistuvasta luottamuspulasta.”

Luottamuspulan keskipisteessä on maatalousyrittäjien lomituksen ja maahanmuuttajien kotoutuskorvausten rahoittaminen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli pyytänyt hallitukselta selvennystä siitä, miten niin sanotut kasvupalvelut rahoitetaan.

Lisätietoja tarvittiin, koska tehtäviä oli hallituksen esityksissä siirretty aikapulan vuoksi pois maakunnilta ja takaisin kunnille eikä eduskunnalle ollut enää selvää, mistä rahat näihin tulevat.

Kun valtiovarainministeriön virkamiehet laativat tästä asiasta selventävää muistiota, he huomasivat sähköpostiviestien mukaan, että esityksessä on muitakin puutteita kuin ne, joista eduskunta kysyi erikseen. Virkamiehet huomasivat, että ainakin lomituksen ja kotoutuksen rahoitus oli korjaamatta.

Maatalousyrittäjien lomituksen rahoitus olisi ollut valtiovarainministeriön arvion mukaan 140 miljoonaa euroa ja maahanmuuttajien kotouttamiskorvaukset 70 miljoonaa euroa. Lisäksi ministeriön virkamies pohti sähköpostissa, että muitakin ”häntiä” eli puutteita voi vielä löytyä.

Virkamiehet olivat sähköpostien mukaan huomanneet ongelman, mutta sitä ei lisätty hallituksen eduskunnalle antamaan vastineen täydennykseen.

Virkarikoksiin erikoistunut Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen pitää virkamiesten menettelyä vakavana asiana.

”Viesteistä ilmenee, että ongelma on havaittu mutta sitä ei haluta tuoda esille. Sinänsä on luonnollista, että kaikki tekevät virheitä ja kaikkia asioita ei voi huomata. Mutta kun tämä ongelma on lainvalmistelussa huomattu, se pitää ehdottomasti tuoda esille päätöksentekijöille eli eduskunnalle.”

Valtion virkamieslain mukaan virkatehtävät on suoritettava asianmukaisesti. Viljanen pitää itsestään selvänä, että eduskunnalle on kerrottava kaikki asiat. Mitään mahdollisia ongelmia ei siis voi salata esimerkiksi sillä perusteella, että ne olisivat poliittisesti kiusallisia tai estäisivät lakien säätämisen poliitikkojen toivomassa aikataulussa.

”Asianmukaista virkatehtävien hoitamista ei ole se, että havaittua ongelmaa ei tuoda esille. Yksi varteenotettava vaihtoehto on, että oikeuskansleri selvittäisi asian.”

Sähköpostiviestien vastaanottajana oli valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka ei ole viestien perusteella puuttunut havaittuun ongelmaan tai riskiin. Nerg oli valtiovarainministeriössä keskeisessä asemassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

”Esimiesten on tietenkin lähtökohtaisesti voitava luottaa siihen, että heidän alaisinaan olevat virkamiehet hoitavat virkatehtävänsä asianmukaisesti. Se on kuitenkin vakava asia, jos viestit saanut ylemmässä asemassa virkamies ei ole puuttunut siihen, että asioita jätetään kertomatta”, Viljanen sanoo.

Alivaltiosihteeri Nerg kiistää jyrkästi, että virkamiehet olisivat tarkoituksellisesti jättäneet asioita kertomatta eduskunnalle.

”Tämä tieto [210 miljoonaa euroa] ei ollut millään tavalla relevantti [merkityksellinen], koska sosiaali- ja terveysvaliokunta ei meiltä siitä kysynyt. Meiltä kysyttiin kasvupalvelulainsäädännöstä. Myöhemmin, kun tätä nimenomaista asiaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suullisesti kysyttiin, se myös kerrottiin.”

Valiokunnan kuulemiset ovat luottamuksellisia. HS:n haastattelemien valiokuntalähteiden mukaan 210 miljoonan euron puute ei tullut eduskunnassa ilmi. Nergin mukaan asiasta kerrottiin valiokunnan kokouksessa 6. maaliskuuta.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on perehtynyt nimenomaan esitettyyn maakuntien rahoitukseen. Hän on ollut asiasta useita kertoja kuultavana sekä perustuslakivaliokunnassa että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Rautiainen perehtyi valtiovarainministeriön sähköpostiviesteihin. Lisäksi hän kävi läpi muistiinpanonsa ja sen, mitä eduskunnalle toimitetuissa asiakirjoissa kirjoitetaan ja on jätetty kirjoittamatta.

Perustuslakivaliokunta totesi 22. helmikuuta antamassaan lausunnossa, että rahoitusta koskevassa lainsäädännössä on kerrottava kaikki tiedot eikä niiden kertomista voi jättää mahdollisesti myöhemmin säädettävien lakien varaan.

Rautiaisen mielestä 210 miljoonaa euroa olisi pitänyt merkitä asiakirjoihin jo alun perin. Jos se olisi mainittu valiokunnan suullisessa kuulemisessa 6. maaliskuuta, valtiovarainministeriön olisi pitänyt kertoa tästä myöhemmissä kuulemisissa 7. maaliskuuta lähtien.

”Asiaa ei mainittu 7. maaliskuuta kuulemisessa, jossa olin paikalla. Valtiovarainministeriö on tietoisesti jättänyt kertomatta asioita, jotka perustuslakivaliokunta on velvoittanut sitä kertomaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.”

Aikajana: Soten viimeiset hetket
Perjantaina 22. helmikuuta perustuslakivaliokunta ehdottaa useita muutoksia maakunta- ja soteuudistusta koskeviin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin.

Tiistaina 26. helmikuuta valtioneuvosto antaa perustuslakivaliokunnan lausunnon takia vastineen maakunta- ja sote-esitykseen.

Keskiviikkona 27. helmikuuta sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää valtioneuvostolta muistion maakuntauudistukseen kuuluvien eri esitysten keskinäisestä suhteesta ja mahdollisista muutostarpeista.

Torstaina 28. helmikuuta valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat sähköpostiviesteissään, pitääkö mainittua 210 miljoonan euron kysymystä mainita eduskunnalle.

Perjantaina 1. maaliskuuta valtiovarainministeriö lähettää taustamuistion eduskunnalle. Siinä ei mainita 210 miljoonan euron kysymystä.

Tiistaina 5. maaliskuuta valtioneuvoston vastineen täydennys lähetetään eduskuntaan. Kysymystä maatalousyrittäjien lomituksesta ja kotouttamiskorvauksista ei oteta esille.

Keskiviikkona 6. maaliskuuta sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa virkamiesten ja asiantuntijoiden kuulemiset valtioneuvoston vastineen täydennyksestä.

Perjantai 8. maaliskuuta pääministeri Juha Sipilä (kesk) jättää eronpyyntönsä tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.
"SKP perusti samoihin aikoihin Terijoen hallituksen jonka avustuksella Neuvostoliitto aloitti Talvisodan Suomea vastaan. SKP (Suomen Kommunistinen Puolue) on Suomen hallituksessa olevan Vasemmistoliiton edeltäjä."

Averell
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 246
Liittynyt: Ti Marras 29, 2016 6:02 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Averell » Pe Huhti 12, 2019 1:44 pm

Hyvä avaus. Aiheellinen kysymys: käyttävätkö virkamiehet heille kuulumatonta valtaa eduskunnan ja hallituksen yli? Selviävätkö vastuulliset virkamiehet tästä ilman seuraamuksia? Onko maan tapa ettei poliittisille päättäjille anneta kaikkea tietoa tai annetaan jopa vääristeltyä tietoa päätösten pohjaksi? Miksi virkamiehiä huolestutti ettei sote ehdi valmiiksi istuvan hallituksen aikana?
Päivi Nerg muistetaan katteettomasta lausunnostaa turvapaikahakijoiden suhteen "kuinka suomi tietää tarkalleen keitä suomeen on saapunut".

Paa
Wallander
Viestit: 1008
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 8:19 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Paa » Pe Huhti 12, 2019 2:26 pm

Eiköhän Nergin olisi jo aika siirtyä takavasemmalle. Oli asia mikä vaan, akka ei oikein ole tilanteen tasalla.
Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. (Snl.27:19)

Kaksillarattailla
Parranpäristäjä
Viestit: 64
Liittynyt: La Tammi 17, 2015 10:08 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Kaksillarattailla » Pe Huhti 12, 2019 3:49 pm

Onko tuolle olemassa mitään järjellistä motiivia? Eli mitä, jos sitä ei olisi korjattu? Tapahtuuko tuota myös muilla hallinnonaloilla? Mietin, että pystyykö noin jotenkin manipuloimaan poliittisesti jo päätettyjä rahaeriä. Jos tähän ei löydy järkevää selitystä, eikö pitäisi olla itsestään selvää "antaa tuon kolmikon mennä"?

Hurja
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 193
Liittynyt: To Tammi 28, 2016 8:44 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Hurja » Pe Huhti 12, 2019 3:52 pm

Mielenkiintoinen ajankohta "paljastukselle", ettei vaan olisi poliittista ohjausta ?

Avatar
On Anoi Kaa
James Bond
Viestit: 7085
Liittynyt: To Kesä 23, 2011 8:04 pm
Paikkakunta: Syvä joki

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja On Anoi Kaa » Pe Huhti 12, 2019 8:32 pm

Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Korona on ohjannut itseäni aiempaa vahvemmin luomuruokaan ja kotimaisuuteen. Seurauksena suolistoni on aivan rautaisessa kunnossa, vaikka bakteerikanta oli hyvä jo aiemminkin.

kaarmis
Sammakkoprofessori
Viestit: 467
Liittynyt: To Tammi 10, 2019 5:21 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja kaarmis » Pe Huhti 12, 2019 8:53 pm

On Anoi Kaa kirjoitti:Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Mitä vastenmielistä on täytetyssä oravassa, häh.

Silli
Hercule Poirot
Viestit: 2190
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Silli » Pe Huhti 12, 2019 9:16 pm

kaarmis kirjoitti:
On Anoi Kaa kirjoitti:Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Mitä vastenmielistä on täytetyssä oravassa, häh.
Mistäköhän tuo sukunimi juontaa juurensa? On heitä kyllä Suomessa vajaat kolme sataa. Tulee mieleen ruotsin sanat "ner" & "gång", jotka tuovat mieleen alas kulkemisen tai alas vajoamisen...
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

erdogan
Aloitteleva besserwisser
Viestit: 53
Liittynyt: Ti Joulu 25, 2018 3:40 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja erdogan » Pe Huhti 12, 2019 9:17 pm

Tuossahan oli mukana mamu kotoutukseen liittyviä rahoja, niitä rahoja on varmaankin piiloteltu paljon enemmän, kuin 200 miljoonaa.

Sverdlov
Sammakkoprofessori
Viestit: 489
Liittynyt: Pe Marras 11, 2016 9:28 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Sverdlov » La Huhti 13, 2019 3:23 pm

Päivi Nerg. Tämä vakaa, luotettava ja rehellinen uskovainen ja arvostettu nainen. Hän sanoi että kaikkien maahamme rynnistävien lähi-itäläisten nuorten miesten hekilöllisyys tiedetään ja tunnetaan. Joukossa oli suuri määrä rikollisia ja sotarikollisia. Jälkeenpäin voin vain todeta että Nerg siis tiesi heidän taustansa. Toinen vaihtoehto on että nainen valehteli, mutta voisiko se olla totta?

Jälleen tämä vakaa, luotettava jne. nainen jää kiinni valheesta. Miksi?
Anteeksi nimimerkkini, mutta en tiedä mihin päin sen pitäisi viitata?

Averell
Vähänniinkuharrastaja
Viestit: 246
Liittynyt: Ti Marras 29, 2016 6:02 am

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja Averell » La Huhti 13, 2019 3:35 pm

Onko yksittäin virkamies liian suuri demokratialle vai onko yksittäinen virkamies riittävän vahva kävelläkseen yli kansanedustajien? Oli kummin vain niin demokraattisenjärjestelmän uskottavuus vaatii julkisia toimenpiteitä. Hyvä ottaa huomioon virkamiehen lähimenneisyys ja sitä taustaa vasten hänen luotettavuutensa!

acp
Alibin satunnaislukija
Viestit: 103
Liittynyt: Ma Syys 02, 2019 9:48 pm

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnalta

Viesti Kirjoittaja acp » To Huhti 09, 2020 11:55 pm


wretch
Komisaario Köster
Viestit: 1764
Liittynyt: La Elo 18, 2007 11:52 pm
Paikkakunta: Nekropolis

Re: VVM:n virkamiehet pimittivät 210 milj. menoja eduskunnal

Viesti Kirjoittaja wretch » Su Huhti 19, 2020 11:19 pm

On Anoi Kaa kirjoitti:
Pe Huhti 12, 2019 8:32 pm
Miten voi joku ihminen olla noin vastenmielinen mitä tuo Nerg on, sanat, teot ja ulkonäkö ihan samaa sarjaa?
Tässä on oma näkemykseni Päivistä.
Liitteet
päpä.jpg
päpä.jpg (28.76 KiB) Katsottu 1076 kertaa

Vastaa Viestiin