Omien lasten aivopesu ja hyväksikäyttö aatteen vuoksi

Erilaiset salaliittoteoriat tänne.
Muulle foliohattuilulle on "Huu Haa" osasto

Valvoja: Moderaattorit

Silli
Axel Foley
Viestit: 2181
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Omien lasten aivopesu ja hyväksikäyttö aatteen vuoksi

Viesti Kirjoittaja Silli »

Olen jo pidempään suunnitellut avaavani uuden ketjun omien lasten (sis. adoptoidut ja sijoitetut lapset) hyväksikäytöstä jonkun aatteen vuoksi. Aihe liippaa hyvin läheltä toista minfo-ketjua nimittäin Vauva- ja lapsikaappaukset salaliittojen toimesta -ketjua. Osittain näiden ketjujen aihepiirit menevätkin päällekkäin, mutta koska lapsikaappaukset ja -kauppa on ihan oma ja erillinen ilmiönsä, näitä asioita kannattaa mielestäni käsitellä toisistaan erillisissä ketjuissa. Oikeastaan jossain vaiheessa saattaisi olla tarpeen avata kolmas aihepiiriin limittyvä ketju, jossa käsiteltäisiin järjestelmällisiä väärinkäytöksiä sellaisissa yhteiskunnan ylläpitämissä palveluissa kuin lastensuojelu, adoptiotoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuolto (erityisesti psykiatrinen hoito erilaisine terapioineen), mutta myös päivähoito ja koulut yms. Yritetään tässä ketjussa kuitenkin keskittyä otsikon aiheeseen.

Aihe on tällä hetkellä ajankohtainen erityisesti ISIS:in vuoksi. Kyseisen järjestön piirissähän vanhemmat naittavat omia tyttölapsiaan terroristeille vaimoiksi sekä ohjaavat poikia taistelijakoulutukseen sekä hyväksikäyttävät lapsiaan mm. teloitusten ja pommiräjäytysten suorittajina. Niin tyttöjä kuin varsinkin poikia hyväksikäytetään myös propagandan tuottamisessa sekä itsemurhaiskujen tekijöinä.
ISIS-kalifaatin poikia.jpg
ISIS-kalifaatin poikia.jpg (56.18 KiB) Katsottu 8796 kertaa
Hieman vanhempi esimerkki omien lasten järjestelmällisestä hyväksikäytöstä aatteen vuoksi on Joseph ja Magda Goebbelsin lasten käyttäminen natsi-Saksan propagandatyössä. Lasten isä Joseph Goebbels oli Adolf Hitlerin valta-aikana hallituksen kansanvalistus- ja propagandaministeri*. YLE esitti syksyllä 2018 erittäin mielenkiintoisen dokumentin Goebbelsin perheen elämästä keskittyen erityisesti Magda Goebbelsiin sekä toissijaisesti myös lasten käyttöön propagandan tuotannossa. Useinhan historialliset dokumentit keskittyvät historian mahtimiehiin, eikä naisten tai varsinkaan lasten roolia nähdä tärkeänä. Kaikissa tapauksissa naisten tai lasten asioista ei tietenkään ole mahdollista saada riittävän luotettavaa tietoa enää jälkikäteen. Goebbelsin perheen tapauksessa materiaalia löytyi kuitenkin runsaasti, koska näitä lapsia oli valokuvattu ja filmattu ahkerasti. YouTubestakin löytyy runsaasti tietoa aiheesta ja esimerkkejä propagangasta kuten tämä vuonna 1941 kuvattu saksalaisen unelmaperheen aamuherätys.
Joseph ja Magda Goebbels lastensa kanssa. Kuvassa on myös Magdan edellisestä avioliitosta syntynyt poika Harald Quandt.jpg
Joseph ja Magda Goebbels lastensa kanssa. Kuvassa on myös Magdan edellisestä avioliitosta syntynyt poika Harald Quandt.jpg (41.17 KiB) Katsottu 8796 kertaa
Tietenkin otsikon alle kuuluvat myös monet muut ilmiöt kuten esimerkiksi lasten hyödyntäminen aatteen nimissä valmentaen heistä lapsitähtiä esimerkiksi urheilun tai musiikin saralla sekä käyttämällä heitä mm. lapsinäyttelijöinä televisiosarjoissa. Siinä mielessä tämä ketju menee osittain päällekkäin Kulttuurialan sisäpiirit -ketjun kanssa. Lapsitähtiä on koulittu aatteiden, ideologioiden, politiikan, valtapyrkimysten ja ihan puhtaan rikollisuuden nimissä niin totalitaristisissa maissa kuin liberaaleissa länsimaissakin. Alla oleva kuva on Kiinasta ja kyseisen tyyppiset kuvat me jo tunnemme. Yhtä hyvin olisin voinut liittää oheen esimerkiksi kuvan amerikkalaisista lapsitähdistä, mutta heidän mukaan liittäminen on mutkikkaampaa, koska minun on vaikea osoittaa kyseisten lasten vanhempien sitoutuneen johonkin tiettyyn ideologiaan. Uskoakseni tulevaisuudessa historiaa kuitenkin kirjoitetaan uudestaan näiltä osin.
Kuva on peräisin elokuvasta “The Red Race”, joka kuvaa Kiinan äärimmäistä urheilukasvatusta.jpg
Kuva on peräisin elokuvasta “The Red Race”, joka kuvaa Kiinan äärimmäistä urheilukasvatusta.jpg (43.61 KiB) Katsottu 8796 kertaa
* On mielenkiintoista, että ministerin titteliin sisältyi aivan avoimesti "propaganda"-sana, jonka merkitys oli kuulemma tuon ajan Saksassakin täysin selkeä ja yleisesti tunnettu. Suostuisiko Suomen kansa siihen, että maahamme nimitettäisiin viestintä- ja propagandaministeri?
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

Silli
Axel Foley
Viestit: 2181
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: Omien lasten aivopesu ja hyväksikäyttö aatteen vuoksi

Viesti Kirjoittaja Silli »

Otsikossa mainitsin hyväksikäytön, mutta varsinaisen hyväksikäytön lisäksi samaan ilmiökokonaisuuteen liittyy muitakin asioita. Varsinaista omien lasten hyväksikäyttöä edeltää erittäin usein lasten laiminlyöminen. Hyväksikäytön lisäksi lapset joutuvat usein myös muiden rikosten ja kaltoinkohtelun uhreiksi omien vanhempiensa taholta. Eri maiden oikeuskäytännöt vaihtelevat keskenään, mutta esimerkkejä rikosnimikkeistä ovat mm. vapaudenriisto ja pakottaminen.

Niin sanottuina "työkaluina" tai keinoina kaltoinkohtelevat vanhemmat käyttävät usein fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa sekä erilaisia mielenhallinnan keinoja. Tietenkin myös vanhan vitsin mukaiset lahjonta, uhkailu ja kiristys kuuluvat työkalupakkiin. Erittäin tyypillistä on myös ns. hajoita ja hallitse -menetelmä, missä lapsia kaltoinkohteleva vanhempi kohtelee saman perheen lapsia selkeän eriarvoisesti estäen näin lasten liittoutumista vanhempaa vastaan. Käytännössä tämä ilmenee niin, että joitain perheen lapsia suositaan toisten kustannuksella, lapset saavat eri määrän lahjoja, heiltä vaaditaan erilaisia asioita (esim. yhden lapsen täytyy tehdä paljon kotitöitä, toisen ei yhtään), jotain perheen lapsista pidetään syntipukkina jne.

Laiminlyöminen:
Sanakirjamääritelmän mukaan laiminlyöminen on määräysten tai käskyjen noudattamatta jättämistä. Lapsen perustarpeiden laiminlyönti voi ilmetä esimerkiksi terveydenhoito-ohjeiden noudattamatta jättämisenä, asianmukaiseen terveydenhoitoon hakeutumisen laiminlyöntinä, lapsen huonona hygieniana, tarjotun ravinnon vähäisyytenä tai emotionaalisten tarpeiden laiminlyöntinä. Perustarpeiden laiminlyöntiä on myös piittaamattomuus suojelun ja turvan takaamisesta lapselle, esimerkiksi piittaamattomuus lapsen altistumisesta huumeille ja ympäristön vaaroille sekä koulunkäynnin epääminen.

Hyväksikäyttö:
Sanakirjamääritelmän mukaan hyväksikäyttö on käyttämistä omaksi edukseen. Hyväksikäyttö on tapahtuma, jossa hyväksikäyttäjä saa hyväksikäytetyn tekemään sellaista, mitä tämä ei muuten, ilman hyväksikäyttäjän vaikutusta, olisi tehnyt. Hyväksikäyttöä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sellainen tilanne, jossa lapsi tekee ikävältä tuntuvia koulutehtäviä opettajansa käskystä tai siivoaa pitkin hampain omat lelunsa vanhempansa käskystä. Pohdittaessa onko jokin tapahtuma ollut hyväksikäyttötilanne, pohditaan myös mahdollisen uhrin (eli hyväksikäytetyn) tunteita ja motiivia sekä tapahtuman vahingollisuutta hänelle. Hyväksikäytölle on tyypillistä, ettei tapahtuma tai teko ole uhrin mielestä hyvä asia tai se ei tunnu hänestä hyvältä. Kolmas hyväksikäytön kriteeri liittyy hyväksikäytetyn motiiveihin. Hänellä on oltava jokin motiivi tehdä jotain, mikä ei tunnu hyvältä tai oikealta, ja hyväksikäytössä tuo motiivi on pelko. Hyväksikäyttöä arvioidaan myös suhteessa yhteiskunnassa vallitseviin normeihin, joiden perusteella tapahtuman vahingollisuutta pohditaan mm. suhteessa uhrin ikään, kehitystasoon ja elämäntilanteeseen. Yleisimmin hyväksikäyttö liitetään seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö voi olla myös mm. taloudellista tai tekoihin perustuvaa. Lasta saatetaan hyväksikäyttää esimerkiksi työnteossa, rikosten tekijänä, julkisuudessa (esim. mainokset, propagandamateriaali, lapsipornomateriaali, vanhemman etuun liittyvät asiat kuten vaalikampanja) tai heitä voidaan hyväksikäyttää jotain tahoa hyödyntävän lapsitähteyden kautta. Vielä räikeämpiä lasten hyväksikäytön muotoja ovat mm. lasten käyttäminen lapsisotilaina, lapsivaimoina, ns. ankkurilapsina, ihmiskilpinä tai jopa syötteinä sota- ja terrorismiyhteyksissä. Osa näistä tilanteista kuitenkin täyttää esimerkiksi pakottamisen, vapaudenriiston, ihmiskaupan tai muiden rikosten kriteerit, eikä kyse enää ole pelkästään hyväksikäytöstä.

Vapaudenriisto:
Vapaudenriisto on rikos, jossa rikoksentekijä estää uhriaan liikkumasta vapaasti esimerkiksi riistämällä toiselta liikkumisvapauden tai eristämällä toisen tämän ympäristöstä. Henkilön liikkumisvapaus voidaan riistää esimerkiksi sitomalla taikka sulkemalla uhri sisätiloihin vaikkapa lukitsemalla tai uhkailemalla. Vapaudenriisto voi täyttyä myös, jos uhrin ainoaksi ulospääsyksi jää erittäin vaarallinen reitti, kuten parveke. Myös esimerkiksi liikuntarajoitteiselta henkilöltä pyörätuolin vieminen on vapaudenriisto. Vapaudenriisto voi tapahtua myös eristämällä henkilö tämän normaalista elinympäristöstään, kuten kuljettamalla henkilö vastentahtoisesti hänelle tuntemattomaan paikkaan. Vapaudenriiston rangaistavuus edellyttää, että teko on oikeudeton. Tuomioistuimen määräämä vankeusrangaistus ei tietenkään ole rikosoikeudellisesti rangaistavaa vapaudenriistoa. Lisäksi vanhemmat saavat kasvatusoikeutensa nojalla kohtuullisissa määrin rajoittaa lastensa liikkumisvapautta esimerkiksi kotiarestilla, mutta eivät saa lukita lasta esimerkiksi komeroon.

Pakottaminen:
Pakottaminen on rikos. Rikoslain mukaan pakottaminen tarkoittaa sitä, että joku oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin. Väkivalta tarkoittaa voiman käyttöä. Väkivallan kohteena voi olla pakotettava itse mutta myös joku muu henkilö. Uhkaus tarkoittaa puolestaan sitä, että tekijä antaa uhrin ymmärtää, että häntä voi kohdata jokin paha, jollei uhri toimi pakottajan haluamalla tavalla, ja että tämän pahan toteutuminen on uhkaajan päätettävissä. Usein uhria uhataan jonkin rikoksen tekemisellä. Uhria voidaan kuitenkin uhata myös laillisella asialla. Uhkaaminen voi tapahtua suullisesti, kirjallisesti tai elein. Oleellista on, että väkivallalla tai uhkauksella tekijä pakottaa uhrin tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin.

Lähteitä:
https://www.minilex.fi/a/rikoslaki-ja-pakottaminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaudenriisto
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja- ... oinkohtelu
http://sange.fi/~atehwa/cgi-bin/piki.cg ... k%E4ytt%F6
Joissain maissa lasten kauneuskilpailuiden ympärille on kehittynyt kyseenalaista bisnestä.jpg
Joissain maissa lasten kauneuskilpailuiden ympärille on kehittynyt kyseenalaista bisnestä.jpg (62.07 KiB) Katsottu 7875 kertaa
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

Vastaa Viestiin