Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Tänne keskustelut seksuaalirikoksista. Muista että henkirikoksille on oma palstansa.
Väkivallantarkastaja
Jack Bauer
Viestit: 901
Liittynyt: Ke Kesä 20, 2018 12:28 pm

Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Väkivallantarkastaja »

Alunperin Iltasanomien julkaisema. Lainaan tänne keskustelun aloitukseksi.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005933247.html
Iso selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta – määrät, syyt, ratkaisukeinot

Ulkomaiden kansalaisista etenkin irakilaiset ja afganistanilaiset ovat seksuaalirikostilastoissa yliedustettuina. Asiantuntijat sanovat, että rikosten taustalla vaikuttavat sota, väkivaltainen kunniakulttuuri ja ikärakenne.

Raiskaus voi olla rangaistus tottelemattomuudesta, sanoo Irakin naisten yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Suomen pakolaisavun ohjaaja Ala Saeed.

Hän epäilee tämänkaltaisen ajatusmaailman olevan osasyy sille, miksi ulkomaalaisista irakilaiset ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa.

Saeed selittää, että Irakissa vanhoillisilla klaaneilla on väkivaltainen, ääri-islamista juontuva kunniakulttuuri, jossa mies voi tehdä naiselle melkein mitä hyvänsä – ilman seuraamuksia.

Päinvastoin nainen voi joutua vastuunkantajaksi omasta raiskauksestaan. Saeedin mukaan vanhoillinen perhe voi pitää häpeällisenä sitä, että nainen on antanut tahrata itsensä.

Tästä langetettava rangaistus vaihtelee pieksännästä kunniamurhaan.

– Monet naiset joutuvat raiskatuksi, mutta eivät kerro asiasta edes omalle äidilleen kunniamurhan pelossa, Saeed sanoo.

Saeed korostaa, että irakilaiset eivät tässä suhteessa ole mikään yhtenäinen joukko, eivätkä läheskään kaikki elä tällaisen kunniakulttuurin piirissä.

– Tällaista radikaaliuskonnollisuutta kuitenkin on joillain alueilla.

Keskusrikospoliisin erikoistutkija Tuija Hietaniemi sanoo Saeedin kuvailun kuulostavan tutulta.

Hietaniemi on analysoinut turvapaikanhakijoiden rikollisuutta, ja siinä yhteydessä hän lukee kaikki poliisille käsittelyyn tulevat turvapaikkahakemukset.

– Niissä hakemuksissa on monia kertomuksia siitä, kuinka ihmiset pakenevat omaan klaaniin, sukuun ja avio- tai parisuhteisiin liittyvää väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa.

Hän kertoo törmänneensä moneen tapaukseen, jossa vaimo ei halua miehensä saavan tietää, että hänet on raiskattu.

– Nainen pelkää sitä, että mies surmaisi hänet, jos saisi kuulla asiasta. Hakemukset otetaankin siksi yleensä puolisoilta erikseen.

Vuonna 2017 afganistanilaisia ja irakilaisia epäiltiin lukumääräänsä nähden seksuaalirikoksesta 40 kertaa niin usein kuin suomalaisia. Tämä voidaan laskea poliisin ja Tilastokeskuksen tilastoista.

Jos tarkastellaan absoluuttisia seksuaalirikosmääriä, rikostilaston kärjessä ovat ulkomaalaisista olleet viime vuosina irakilaiset. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana (tammikuu–marraskuu) 157 seksuaalirikoksessa on ollut irakilainen epäilty.

Irakilaiset ovat tällä hetkellä kolmanneksi suurin ulkomaalaisten ryhmä Suomessa. Runsaslukuisempia ovat vain venäläiset ja virolaiset.

Kuva

Kuva

On syytä avata ohessa olevien graafien termien ja lukujen taustoja.

Selkeyden vuoksi seksuaalirikokset esitetään yhtenä luokkana. Se sisältää niin raiskaukset, lasten seksuaaliset hyväksikäytöt kuin jotkin harvinaisemmat rikosnimikkeet eri törkeysasteineen ja yrityksineen. Kysymys on poliisin tietoon tulleista rikoksista, sillä tämänkaltaisessa rikostilastossa se on paras tarjolla oleva tiedon lähde. Kysymys ei siis ole esimerkiksi oikeusistuimien tuomioista.

Toisenlaisilla valinnoilla ja painotuksilla saataisiin toisenlaisia lukuja. Esimerkiksi ikävakiointi pudottaisi kerrointa jonkin verran, sillä Suomessa oleskelevista irakilaisista ja afganistanilaisista suhteettoman suuri osa on nuoria miehiä.

Valinnoista riippumatta keskeinen havainto etenkin irakilaisten ja afganistanilaisten yliedustuksesta seksuaalirikoksissa kuitenkin säilyy.

Kuva

Taustalla vaikuttaa vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisi.

Tuosta vuodesta eteenpäin afganistanilaisten ja irakilaisten epäiltyjen määrä on kasvanut rajusti, sillä tuolloin heitä tuli runsaasti turvapaikanhakijoina Suomeen. Esimerkiksi vuonna 2015 Afganistanista oli runsaat 5 200 tulijaa ja Irakista yli 20 000.

Keskusrikospoliisin erikoistutkija Hietaniemi teki tuolloin analyysin suurimpiin turvapaikanhakijakansalaisuuksiin kuuluvien väestöryhmien rikollisuuskehityksestä, ja kävi läpi vuoden 2016 aikana kirjattuja seksuaalirikoksia.

Hietaniemi totesi, että suurelta osin irakilaisten tai afganistanilaisten tekemiksi epäillyt seksuaalirikokset ovat kokonaisuutena samantyyppisiä kuin suomalaistenkin tekemät. Tekijä oli usein uhrille ainakin jonkin verran tuttu ja teoissa käytettiin hyväksi uhrin turvatonta tilaa tai hyväuskoisuutta.

Tyypillisiä tapauksia olivat esimerkiksi ravintolasta palaavaan humalaiseen uhriin kohdistuneet ja ainakin jonkinasteisissa tuttavuussuhteissa tapahtuneet teot.

– Rikoksentekijät käyttävät hyväkseen uhrin harkintakyvyttömyyttä ja turvatonta tilaa, joka usein johtuu päihtymyksestä tai jäämisestä kahden ja muista erilleen tekijän kanssa, KRP:n raportissa todetaan.

Rikosilmoituksista nousi esiin myös se, että tekijät käyttävät hyväkseen nuorten tyttöjen seikkailunhalua ja kiinnostusta tarjoamalla muun muassa tupakkaa ja alkoholia.

Tällaisesta alkuasetelmasta lähteneet tilanteet kehittyivät seksuaalirikokseksi siinä vaiheessa, kun uhri oli liian humalassa vastustaakseen tekoa.

Hietaniemi laski jo tuolloin, että merkittävä osa seksuaalirikokseen johtaneista tuttavuuksista oli alkanut sosiaalisessa mediassa.

– Nyt kun olen seurannut näitä Oulussa esille tulleita seksuaalirikoksia, niin niissä näyttäisi olevan keskeisessä roolissa nimenomaan internet, joka tekee uhrien löytämisen helpoksi, Hietaniemi sanoo.

– Ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota eikä vain siihen, että epäillyt ovat ulkomaalaisia.

Siihen, miksi tiettyjen kansalaisuuksien alttius seksuaalirikoksiin on korkea, ei ole yhtä tyhjentävää selitystä. Vanhoilliseen islamiin juurensa juontava väkivaltainen kunniakulttuuri on yksi syy, muttei ainoa.

Toinen ilmeinen osaselitys löytyy ikärakenteesta. Rikosalttein joukko kaikenlaisessa rikollisuudessa maailmanlaajuisesti ovat nuoret miehet, ja nuorten miesten osuus toisissa maahanmuuttajaryhmissä on suurempi kuin toisissa.

Tilastokeskuksen lukujen perusteella jo ennen vuoden 2015 turvapaikkakriisiä Suomessa asuvista afganistanilaisista ja irakilaisista yli 30 prosenttia oli 15–34-vuotiaita miehiä. Suomalaisten kohdalla vastaava luku oli 12,2 prosenttia.

Silti ikärakennekaan ei yksin selitä näihin kansalaisuusryhmiin liittyvää seksuaalirikollisuutta.

Krp:n raportissa todetaan, että vuonna 2014 tuhatta 15–35-vuotiasta suomalaismiestä kohti kirjattiin 1,6 seksuaalirikosepäilyä, kun taas vastaavan ikäryhmän tuhatta irakilaismiestä kohti epäiltiin noin 22 seksuaalirikosta. Ikärakenne huomioidenkin ero oli siis 14-kertainen.

Myös sota on suuri taustavaikuttaja. Hietaniemi sanoo, että rikostilastoissa korostuvat selkeästi väestöryhmät, joiden lähtömaat ovat kaaoksessa.

– Sota-alueella seksuaalirikokset ovat yksi tapa näyttää ylivaltaa. Muutoinkin sotaoloissa tottuu väkivaltaan, ja seksuaalirikollisuus on hyvin lähellä väkivaltarikollisuutta.

Se kuinka sota vaikuttaa yksilöön, ei tietenkään ole aivan yksioikoista. Jotkut traumatisoituvat, osa raaistuu ja väkivaltaistuu.

Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, kuinka sotatilaa seuraa rikollisuuden kasvu. Tämä nähtiin Suomessakin sisällissodan 1918 jälkeisellä vuosikymmenellä, jolle ajoittuvat Suomen rikoshistorian verisimmät rauhan vuodet.

Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) suunnittelija Hannu Niemi nostaa esille tärkeänä selityksenä maahanmuuttajien ”sosiaalisen kontrollin siteen katkeamisen”.

Tällä Niemi tarkoittaa sitä, että rikosaltteimmat maahanmuuttajat ovat nuoria miehiä, joiden yhteys omaan perheeseen, kuten vanhempiin tai puolisoon, on syystä tai toisesta katkennut. Joko perhettä ei ole tai perhe ei ole lähtenyt mukaan.

Juuri aikuistumisen kynnyksellä, 16–20 ikävuoden tienoilla, rikosalttius kasvaa suuresti.

– Siihen liittyy vanhoista sosiaalisista ympyröistä ja pidäkkeistä irtautuminen. Moni nuori mies menee silloin opiskelemaan tai töihin, mutta niiden osalta, joilla on vähän koulutusta ja heikommat eväät menestyä yhteiskunnassa, vaara syyllistyä rikoksiin nousee suuresti. Niin käy riippumatta siitä, onko kotimainen vai ulkomaalainen nuori.

– Silloin rikosten ennaltaehkäisyssä läheiset ovat tehokkaampia kuin poliisi, sanoo Niemi.

Erikoistutkija Hietaniemi huomauttaa, että vaikka läheisten hillitsevä vaikutus pitää varmasti paikkansa, ei kuitenkaan pidä unohtaa sitäkään, että perheen sisällä voidaan myös viljellä kunniaväkivaltaa.

Kriminologille maahanmuuttajanuorten keskimääräistä korkeampi rikosalttius kuitenkaan ei tule varsinaisesti yllätyksenä.

– Jos ajatellaan lähtötilannetta, että ihminen repäistään omista oloistaan vieraisiin olosuhteisiin, jossa hän ei pärjää, ei osaa kieltä eikä saa töitä. Ollaan jouten ja tekemisissä enimmäkseen muiden turvapaikanhakijamiesten kanssa, joiden kanssa on aikaa pohtia, mitä päivän mittaan tekisi, kuvailee Niemi.

– Helposti ymmärtää, mitä siitä seuraa. Sellaisissa oloissa alttius rikoksille on suuri kansallisuudesta riippumatta.

”Leimaamisen tielle ei pidä lähteä”

Maahanmuuttajien rikollisuus nousi puheenaiheeksi 1990-luvun alussa, kun ensimmäiset somalit tulivat Suomeen ja itärikollisuuden pelättiin räjähtävän käsiin.

Rikollisuutta tarkastellaan kansalaisuuksittain muun muassa siksi, että rikoksentorjuntatoimia voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan, sanoo Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) suunnittelija Hannu Niemi.

Tieto väkivaltaistavista taustatekijöistä auttaa ongelmien ennaltaehkäisyssä, eikä maahanmuuttajien keskimääräistä korkeampaa rikosalttiutta ole syytä lakaista maton alle.

Niemen näkökulmasta näin ei ole tehtykään. Krimo on käsitellyt aihetta vuosittain julkaistavassa rikostilannekatsauksessaan ja aiheesta on tutkimuksia myös poliisin puolella.

Niemestä väite, että maahanmuuttajien rikollisuudesta ei haluta puhua, on käsittämätön.

– Yleensä kun minulle soitetaan, ei mistään muusta yleensä halutakaan puhua kuin siitä.

– Ei rikoksiin ole syytä suhtautua millään muotoa hyväksyvästi, mutta leimaamisenkaan tielle ei pidä lähteä. Se on minusta aika epä-älyllistä toimintaa. On muistettava, että vain pieni osa väestöstä – niin Suomen kuin kaikkien muidenkin maiden kansalaisista – syyllistyy vakaviin rikoksiin.

Historiallisesta näkökulmasta maahanmuuttajien rikollisuus on kuitenkin melko uusi puheenaihe Suomessa.

Suuremmin siitä alettiin puhua 1990-luvun alussa, kun Suomeen alkoi tulla tavallista suurempia määriä pakolaisia Somaliasta ja maahanmuuttajien määrä alkoi kasvaa.

Ennen tuota Suomen väestöstä oli maahanmuuttajia vain noin puoli prosenttia.

– Vietnamin venepakolaiset tulivat jo 1980-luvulla, mutta heidän kohdallaan ei rikollisuudesta vielä puhuttu, Niemi sanoo.

Kun maahanmuuttajien rikollisuudesta alettiin puhua 1990-luvun alkuvuosina, huolenaiheena oli etenkin se, mitä Neuvostoliiton hajoaminen tarkoittaisi. Pelättiin, että se toisi Suomeen köyhien virran Neuvostoliitosta ja Baltian maista, ja että itärikollisuus räjähtäisi Suomessa käsiin.

Neuvostomafian, leningradilaisten rikollisliigojen, prostituoitujen, pimeän alkoholin ja huumeiden uumoiltiin siirtyvän Helsingin rahakkaammille kaduille.

– Siitä puhuttiin paljon, mutta uhkakuvista huolimatta siitä ei tullut kovin isoa ongelmaa.

– Inkerinsuomalaisten paluumuutto näkyi rikollisuudessa jonkin verran, kun osa heidän nuoresta väestään ajautui vahvojen huumeiden käyttäjiksi ja syyllistyi ryöstöihin ja varkausrikoksiin. Se jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi ja melko paikalliseksi, lähinnä Helsingin ilmiöksi.

Puolueet esittävät ratkaisunsa ulkomaalaisten seksuaalirikosten ehkäisemiseksi – ”Jos ei noudata sääntöjä, ei ansaitse turvaa”

Seksuaalirikosten rangaistusten koventamisen puolesta puhuu suurin osa puolueista.

IS kysyi puolueilta, mitä ajatuksia tilastot ulkomaisten seksuaalirikoksista herättävät ja mitä rikosten ehkäisemiseksi tulisi tehdä.

– Tällaisia rikoksia ei voi eikä pidä ymmärtää. Rikos on aina rikos, riippumatta tekijästä, sanoo sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Se, että jotkin ulkomaalaisten ryhmät ovat seksuaalirikostilastoissa yliedustettuna, on hänen mukaansa ilmiö, jonka syihin on pystyttävä puuttumaan.

Rinteen mukaan olisi pidettävä huolta siitä, että viranomaisilla on mahdollisuus ja tarvittavat resurssit, jotta rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset voidaan karkottaa Suomesta.

Suomen olisi hänen mukaansa myös tärkeää saada neuvoteltua palautussopimukset eri maiden kanssa, jotta karkotukset eivät törmää palautussopimusten puutteeseen.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan on tärkeää, että aiheesta puhutaan, ilmiö tunnistetaan ja siihen puututaan.

Etenkin viranomaisten välistä yhteistyötä tarvitaan hänen mukaansa nykyistä enemmän.

Orpo myöntää, että yksi syy ulkomaalaistaustaisten suhteelliselle yliedustukselle tilastoissa on se, ettei kotouttaminen ja maahanmuuttajien integroiminen osaksi yhteiskuntaa ole onnistunut.

Vastaanottokeskuksissa ja kotouttamispalveluissa tapahtuvaa valistusta tulisikin siksi kärkevöittää.

– On oltava kristallinselvää, ettei seksuaalirikoksia Suomeen pyrkiviltä suvaita. Jos ei noudata sääntöjä, ei ansaitse turvaa, Orpo sanoo.

Myös vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan vastaanottokeskuksissa on panostettava enemmän maahan saapuvien laillisuuskasvatukseen.

Samoin perheidenyhdistämistä tulisi hänen mukaansa helpottaa, sillä lähiyhteisön tuoma sosiaalinen kontrolli auttaa nuorten turvapaikanhakijoiden rikosten ehkäisyssä.

Haavisto painottaa, että seksuaalirikokset ovat kaikissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa ankarasti kiellettyjä, eikä niitä tulisi siksi selittää kulttuurieroilla.

– Tilanne, jossa hakee Suomesta turvaa, mutta itse syyllistyy täällä vakavan rikollisuuden kautta turvattomuuden lisäämiseen, ei ole mitenkään hyväksyttävä.

Orpo ja Haavisto kuitenkin painottavat, että kaikkia ulkomaalaistaustaisia ei pidä tilastojen vuoksi kuitenkaan leimata.

Keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Katri Kulmunin mukaan maahanmuuttajille on tehtävä selväksi suomalaiset arvot ja lait.

– Niihin on yksiselitteisesti sitouduttava, jotta voi tuntea itsensä tervetulleeksi yhteiskuntaamme.

Kulmuni muistuttaa, että Suomen seksuaalirikosten rangaistukset ovat huomattavasti lievemmät kuin muissa Pohjoismaissa, ja puoltaakin minimirangaistusten koventamista.

– Se on lainsäätäjältä selkeä viesti tekojen ehdottomasta moitittavuudesta.

Seksuaalirikosten rangaistusten koventamisen puolesta puhuikin suurin osa vastaajista.

Eduskunta käsittelee parhaillaan aiheeseen liittyvää esitystä. Hallituksen lakiesitys lähtee siitä, että seksuaalirikosten rangaistusasteikon ylärajaa nostetaan.

Ainakin SDP ja siniset mainitsivat kannattavansa myös minimirangaistuksien koventamista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei kuitenkaan usko rangaistusten pelotevaikutukseen tai suurempien korvausten määräämiseen.

Hän näkee ainoana ratkaisukeinona maahanmuuton vähentämisen.

– Olisi tärkeää, että kansalaisuuden voi menettää rikosten vuoksi, mutta vielä tärkeämpää olisi vaikeuttaa kansalaisuuden saamista.

Sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan sinisten linja on selkeä: kotoudu tai kotiudu.

– Me emme halua emmekä voi tarjota suojaa rikollisille, Terho sanoo.

– Minun oikeustajuuni ei mahdu, että Suomesta muka turvaa hakevat ihmiset vahingoittavat kansalaisiamme ja loukkaavat maamme perusarvoja näin syvästi. Turvan hakijoista syntyykin turvallisuusongelma.
Marttyyrikohtaloni on verrattain mitätön. En viitsi uhriutua.

Silli
Axel Foley
Viestit: 2188
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Silli »

Kun tämä maahanmuuttajien rikollisuus nyt näin kovasti kiinnostaa (ja hyvä niin!), eikö voitaisi tutkia sitäkin, löytyykö Suomesta sellaisia maahanmuuttajaryhmiä, joiden keskuudessa rikollisuus on vähäistä tai jopa hyvin vähäistä. Maahanmuuttoviraston tilastoja kun selaa, niin siellä erottuu monia kansalaisuuksia, joita yllä olevassa jutussa ei mainittu, mutta joita on tullut Suomeen suurina määrinä. Vietnamilaiset venepakolaiset jo mainittiin, mutta Vietnamista on tullut 1980-luvun jälkeen paljon väkeä mm. työn tai opintojen perässä. Millainen rikollisuustilanne heidän keskuudessaan vallitsee? Entä filippiiniläiset, ukrainalaiset, puolalaiset, romanialaiset, thaimaalaiset, nepalilaiset, kiinalaiset, japanilaiset, intialaiset, etiopialaiset, kamerunilaiset, ghanalaiset, nigerialaiset, angolalaiset, ruandalaiset, kenialaiset, venezuelalaiset, meksikolaiset, brasilialaiset, argentiinalaiset jne.? Heistäkin monet ovat tulleet köyhistä oloista, sotien ja sekasorron keskeltä tai esimerkiksi hyvin erilaisista, esimerkiksi diktatuurisista tai miesten ylivaltaa korostavista kulttuureista.
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

Avatar
John Kimble
Axel Foley
Viestit: 2104
Liittynyt: La Helmi 03, 2018 5:19 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja John Kimble »

Väkivallantarkastaja kirjoitti:Raiskaus voi olla rangaistus tottelemattomuudesta, sanoo Irakin naisten yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Suomen pakolaisavun ohjaaja Ala Saeed.

Hän epäilee tämänkaltaisen ajatusmaailman olevan osasyy sille, miksi ulkomaalaisista irakilaiset ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa.
Ahaa, kun kantasuomalaiset alaikäiset tytöt eivät "tottele" irakkia niin he raiskaavat. Syy onkin suomalaisten. Asia selvä. Miksi vitussa suomalaisten pitäisi jotain irakkeja totella.

Irakit ovat näemmä tilastoissa vain edustamassa maataan, kuka on heidän kulttuurinsa ja uskontonsa parhain enimmällä raiskausmäärällä.
"Journalistiliitto vaatii, että ihmisiä kohdellaan lain edessä tasapuolisesti."
Sinikka kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 12:25 am
Olisi seisonut olla maallaan, mitäs tuli toiseen osavaltioon.

Avatar
Tackleberry
Adrian Monk
Viestit: 2709
Liittynyt: La Touko 02, 2015 1:53 am

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Tackleberry »

John Kimble kirjoitti:
Väkivallantarkastaja kirjoitti:Raiskaus voi olla rangaistus tottelemattomuudesta, sanoo Irakin naisten yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Suomen pakolaisavun ohjaaja Ala Saeed.

Hän epäilee tämänkaltaisen ajatusmaailman olevan osasyy sille, miksi ulkomaalaisista irakilaiset ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa.
Ahaa, kun kantasuomalaiset alaikäiset tytöt eivät "tottele" irakkia niin he raiskaavat. Syy onkin suomalaisten. Asia selvä. Miksi vitussa suomalaisten pitäisi jotain irakkeja totella.
Missään vaiheessa hän ei edes vihjannut, että "syy onkin suomalaisten". Voi Jeesus, teitä mielensäpahoittajia.
Sverdlov kirjoitti:Katsoin juuri Trumpin puheen.Sangen viileästi suhtautui voittoon kaiken sen paskan jälkeen mitä on niskaan kaadettu.Nyt sitten tälläkin areenalla hiljenee
sikakoira kirjoitti:..ei jää epäselväksi tuleeko Trump viemään rökäle voiton jälleen kerran. Kyllä tulee ja helposti

Avatar
John Kimble
Axel Foley
Viestit: 2104
Liittynyt: La Helmi 03, 2018 5:19 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja John Kimble »

Tackleberry kirjoitti:
John Kimble kirjoitti:
Väkivallantarkastaja kirjoitti:Raiskaus voi olla rangaistus tottelemattomuudesta, sanoo Irakin naisten yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Suomen pakolaisavun ohjaaja Ala Saeed.

Hän epäilee tämänkaltaisen ajatusmaailman olevan osasyy sille, miksi ulkomaalaisista irakilaiset ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa.
Ahaa, kun kantasuomalaiset alaikäiset tytöt eivät "tottele" irakkia niin he raiskaavat. Syy onkin suomalaisten. Asia selvä. Miksi vitussa suomalaisten pitäisi jotain irakkeja totella.
Missään vaiheessa hän ei edes vihjannut, että "syy onkin suomalaisten". Voi Jeesus, teitä mielensäpahoittajia.
Saeed sanoo aivan selvästi mielestään raiskauksen voivan olla rangaistus tottelemattomuudesta, jonka takia irakit ovat ulkomaalaisista yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Tarkoittaen ettei uhri totellut raiskaajaansa. Etkö osaa lukea? Sharia-lakia tuodaan Suomeen urakalla. Ps. tällä ei ole Jeesuksen kanssa mitään tekemistä, kokeile pedofiiliprofeetta Muhamedia seuraavalla kerralla.
"Journalistiliitto vaatii, että ihmisiä kohdellaan lain edessä tasapuolisesti."
Sinikka kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 12:25 am
Olisi seisonut olla maallaan, mitäs tuli toiseen osavaltioon.

Avatar
Tackleberry
Adrian Monk
Viestit: 2709
Liittynyt: La Touko 02, 2015 1:53 am

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Tackleberry »

John Kimble kirjoitti:
Tackleberry kirjoitti:
John Kimble kirjoitti: Ahaa, kun kantasuomalaiset alaikäiset tytöt eivät "tottele" irakkia niin he raiskaavat. Syy onkin suomalaisten. Asia selvä. Miksi vitussa suomalaisten pitäisi jotain irakkeja totella.
Missään vaiheessa hän ei edes vihjannut, että "syy onkin suomalaisten". Voi Jeesus, teitä mielensäpahoittajia.
Saeed sanoo aivan selvästi mielestään raiskauksen voivan olla rangaistus tottelemattomuudesta, jonka takia irakit ovat ulkomaalaisista yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Etkö osaa lukea? Ps. tällä ei ole Jeesuksen kanssa mitään tekemistä, kokeile pedofiiliprofeetta Muhameddia seuraavalla kerralla.
Eli jos joku sanoo esim. "psykopaatti voi tappaa ihmisen vain siksi, että tämä ei totellut häntä", hän syyttää silloin uhria siitä, että hän tuli psykopaatin tappamaksi?

Ai niin, suomi ei oo sun äidinkieles... antaa olla. :lol:

Btw, olin huomaavinani, että venäläiset mamut tekevät enemmän rikoksia kuin kantasuomalaiset. Saisinko vahvan tuomion venäläisille, "John Kimble"? :mrgreen:
Sverdlov kirjoitti:Katsoin juuri Trumpin puheen.Sangen viileästi suhtautui voittoon kaiken sen paskan jälkeen mitä on niskaan kaadettu.Nyt sitten tälläkin areenalla hiljenee
sikakoira kirjoitti:..ei jää epäselväksi tuleeko Trump viemään rökäle voiton jälleen kerran. Kyllä tulee ja helposti

Tracker
Theo Kojak
Viestit: 1150
Liittynyt: Ke Helmi 04, 2015 9:13 am

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Tracker »

Karua luettavaa....onneksi eivät kaikki mamut raiskaa....ei kaikilla seiso, luulisin :roll:

JammuSetä
Andy Sipowich NYPD
Viestit: 1388
Liittynyt: Ti Syys 25, 2018 8:50 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja JammuSetä »

Jos et tottele on rangaistuksena raiskaus. Eli uhri on omilla toimillaan sen aiheuttanut.

J.Maybrick
Axel Foley
Viestit: 2424
Liittynyt: Ma Tammi 21, 2013 1:09 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja J.Maybrick »

Tuossa ylempänä pohdittiin muiden kansallisuuksien kuin lähi-itäisten rikollisuutta Suomessa. Eivät taida esim.vietkut ehtiä ihan niin paljon rikoksia ja raiskailuja tekemään kuin lähi-Idän prinssit.
Tunnen yhdenkin vietnamilaisperheen, jonka isä tekee kolmea työtä alkaen postinjakamisesta ja kalastamisesta aamuyöllä ja siitä sitten ravintolaa pyörittämään koko perheen voimin. Perheen teinitkin mukana, eivät ehdi notkua ostoskeskuksissa. Mutta tämä perhehän on tietysti vain YKSITTÄISTAPAUS :wink:
Mikä piilee lumessa, tulee julki suvessa, ja sama toisella kotimaisella Vad som göms i snö kommer upp i tö

Silli
Axel Foley
Viestit: 2188
Liittynyt: La Elo 25, 2018 12:28 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Silli »

J.Maybrick kirjoitti:Tuossa ylempänä pohdittiin muiden kansallisuuksien kuin lähi-itäisten rikollisuutta Suomessa. Eivät taida esim.vietkut ehtiä ihan niin paljon rikoksia ja raiskailuja tekemään kuin lähi-Idän prinssit.
Tunnen yhdenkin vietnamilaisperheen, jonka isä tekee kolmea työtä alkaen postinjakamisesta ja kalastamisesta aamuyöllä ja siitä sitten ravintolaa pyörittämään koko perheen voimin. Perheen teinitkin mukana, eivät ehdi notkua ostoskeskuksissa. Mutta tämä perhehän on tietysti vain YKSITTÄISTAPAUS :wink:
Minulla on ihan samanlaisia kokemuksia useammasta vietnamilaisperheestä. Täysi-ikäisiksi ehtineet lapset tosin opiskelevat jo yliopistoissa toisilla paikkakunnilla, joten eivät enää pysty perheen ravintoloissa yms. auttamaan. Mutta ehkä me todellakin tunnemme vain poikkeuksellisen kunnollisia vietnamilaisperheitä.
Kauden kalasuositus: Jalostajan Saaristosilli & Sipulisilli

Avatar
John Kimble
Axel Foley
Viestit: 2104
Liittynyt: La Helmi 03, 2018 5:19 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja John Kimble »

Tackleberry kirjoitti:Eli jos joku sanoo esim. "psykopaatti voi tappaa ihmisen vain siksi, että tämä ei totellut häntä", hän syyttää silloin uhria siitä, että hän tuli psykopaatin tappamaksi?
Tässä ei nyt puhuta yleiskäsitteistä kuten psykopaatti, vaan tietystä kansanryhmästä, irakeista. Miksi Saeed sanoo rangaistuksen "tottelemattomuudesta" voivan olla raiskaus? Nimenomaan irakkien toimesta ja Suomessa missä on juuri paljastunut irakkien useita pedofiiliraiskausrinkejä? Selitäppäs nyt annaanna/Tiina.
"Journalistiliitto vaatii, että ihmisiä kohdellaan lain edessä tasapuolisesti."
Sinikka kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 12:25 am
Olisi seisonut olla maallaan, mitäs tuli toiseen osavaltioon.

Avatar
John Kimble
Axel Foley
Viestit: 2104
Liittynyt: La Helmi 03, 2018 5:19 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja John Kimble »

Tackleberry kirjoitti:Btw, olin huomaavinani, että venäläiset mamut tekevät enemmän rikoksia kuin kantasuomalaiset. Saisinko vahvan tuomion venäläisille, "John Kimble"? :mrgreen:
Tilastojen mukaan venäläiset tekevät noin kaksinkertaisesti seksuaalirikoksia kantasuomalaisiin verrattuna. Sen sijaan irakilaiset tekevät seksuaalirikoksia yli 40-kertaisesti ja afghanistanilaiset yli 41-kertaisesti kantasuomalaisiin verrattuna.

Voit toki yrittää vääristellä totuutta ja tilastoja.
"Journalistiliitto vaatii, että ihmisiä kohdellaan lain edessä tasapuolisesti."
Sinikka kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 12:25 am
Olisi seisonut olla maallaan, mitäs tuli toiseen osavaltioon.

Leisure Suit
Harjunpää
Viestit: 297
Liittynyt: Ti Tammi 29, 2013 4:18 pm
Paikkakunta: Hki FiN

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Leisure Suit »

Vitun graafi ja sen per 10 000 asukasta.

Ottakaa pelkät miehet tohon koska naisten osuus on mitätön. Noi luvut on tuplasti pahemmat.

Ja tossa on VUODEN rikokset.

Avatar
poikani
Ainesta Watsoniksi
Viestit: 4701
Liittynyt: Ti Heinä 05, 2011 8:50 pm
Paikkakunta: ?? ???????

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja poikani »

Pätkäisin tähän olennaisimman sisällön tuosta Ilta-Sanomien artikkelista:
suvakkitutkija kirjoitti:Helposti ymmärtää
????? ?? ??????.

Väkivallantarkastaja
Jack Bauer
Viestit: 901
Liittynyt: Ke Kesä 20, 2018 12:28 pm

Re: Laaja selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta

Viesti Kirjoittaja Väkivallantarkastaja »

Leisure Suit kirjoitti:Vitun graafi ja sen per 10 000 asukasta.

Ottakaa pelkät miehet tohon koska naisten osuus on mitätön. Noi luvut on tuplasti pahemmat.

Ja tossa on VUODEN rikokset.
Ymmärtänet varmaan, että jos graafista poistettaisiin naiset (eli esitettäisiin seksuaalirikosten määrä per 10 000 miestä), niin kaikkein muiden kuin Irakilaistenja Afghaanien nousisivat huomattavasti. Suomessa olevista Irakilaisista ja Afghaaneista ylivoimaisesti suurin osa on miehiä, kun taas nyt juuri Suomalaisten, Venäläisten jne. osuuksia tiputtaa se, että näissä väestöryhmissä noin reilu puolet on naisia...
Marttyyrikohtaloni on verrattain mitätön. En viitsi uhriutua.

Vastaa Viestiin